Eten of gegeten worden

In 2015 kreeg Europa een voorproefje van wat ons te wachten staat. Zo’n 1,4 miljoen Afrikanen en Aziaten (uit vooral Afghanistan, Irak, Syrië) kwamen dat jaar naar Europa. Beetje bij beetje dringt tot het Europese establishment door dat in twee opzichten geldt: het is eten of gegeten worden. Ze moeten handelen, anders verliezen gevestigde partijen de macht aan Front National, AfD, PVV en andere anti-immigratiepartijen, die ook dit jaar weer groeien. Daarnaast dreigt, zoals Tajani schetst, Europa Afrikaans te worden.

EU koloniseert Afrika?: Wie koloniseert wie?

De hernieuwde kolonisatie van Afrika door Duitsland en Frankrijk moet voorkomen dat Europa door Afrika wordt gekoloniseerd. Maar of het succesvol zal zijn in de strijd tegen migratie, is zeer twijfelachtig, schrijft Jelte Wiersma. 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil met een Marshallplan voor Afrika ongecontroleerde emigratie naar Europa stoppen. Haar plan van investeren in veiligheid, bedrijven, goed bestuur en onderwijs komt samen met vooral Franse initiatieven neer op een soort Duits-Franse kolonisatie van Afrika.

De Italiaanse voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani zei in maart dit jaar dat als Europa niet handelt, er in de komende jaren dertig miljoen Afrikanen naar Europa proberen te komen. Die schatting is gebaseerd op een VN-rapport van januari waarin staat dat meer dan 30 procent van de 1,2 miljard Afrikanen wil emigreren.

Het enthousiasme onder Afrikanen om te emigreren was al groot en groeit sinds 2007 hard. Betere gezondheidszorg dankzij westerse medische uitvindingen leidt ertoe dat er steeds minder mensen sterven. Intussen is het geboortecijfer in zwart Afrika het hoogste van de wereld. Afrika dreigt door de groeien naar 4 miljard inwoners.

Voor het grote aantal Afrikaanse jongeren is het perspectief op werk de laatste jaren afgenomen. Islamitische terreur, burgeroorlogen, destabiliserende westerse interventies in het noorden en de lage grondstoffenprijzen in het zuiden leiden tot lagere economische groei dan in het hoopvolle eerste decennium van de 21ste eeuw.

Europa is bestemming nummer één

Deze cocktail leidt tot een begrijpelijke wens bij jonge Afrikanen om weg te trekken. Europa is daarbij bestemming nummer één wegens de welvaart, sociale-zekerheidheidsstels, relatieve nabijheid en opendeurenpolitiek. Daarnaast hebben sommige islamitische leiders belang bij het aanjagen van emigratie naar Europa. De Moslimbroeders schreven in 1982 een politiek-religieuze agenda om Europa te veroveren. Niet door oorlog, maar door immigratie.

Afrikanen
Wie eet wie? Dat is de vraag. Of beter: wie koloniseert wie? Verovert Afrika door immigratie Europa of slaagt Europa erin Afrika zodanig te koloniseren dat het dit kan voorkomen?

Duits-Frans imperialisme
Alles wijst erop dat er in elk geval een poging tot Duits-Franse rekolonisatie van Afrika zal geschieden onder Europese vlag.Naast veiligheid wil Merkel de opbouw van een sterkere Afrikaanse economie. De Duitsers zijn geobsedeerd door export en zien een stabieler en demografisch en economisch groeiend Afrika als nieuwe afzetmarkt. De Fransen op hun beurt hebben al veel economische belangen in Afrika en willen die graag uitbreiden. In veertien vooral Franstalige Afrikaanse landen domineert Frankrijk de telecomsector, de media en de bankenwereld.
http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/07/eu-koloniseert-afrika-het-is-eten-of-gegeten-worden-527386/