De bijdrage van Donner en Lubbers aan het multiculturele drama!

Niet alleen de dubbele nationaliteit maar ook de bescherming van de islam is een CDA-strategie geweest!

Het CDA liet beleidsmatig de afstandeis, namelijk het nemen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit, buiten beschouwing. In 1990 vroegen slechts drieduizend Turken per jaar de Nederlandse nationaliteit aan. Maar met de beleidswijziging van Lubbers verkregen tussen 1992-1995 200.000 vreemdelingen, waaronder 85.000 Turken en 37.000 Marokkanen de Nederlandse nationaliteit. Uit deze groep van mensen behield 110.000 nieuwe Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit. Dit proces ging onverminderd door. Zo kwam het multiculturele drama tot stand.

Interessant is om hier op te merken dat het CDA geen enkele inhoudelijke voorwaarde stelde in ruil voor die dubbele nationaliteit. Lubbers had bijvoorbeeld de voorwaarde kunnen stellen dat de oude nationaliteit na het verkrijgen van Nederlanderschap niet langer mag worden gevoerd. Daardoor zouden geen Nederlanders kunnen rondlopen met twee of meerdere paspoorten.

Niet alleen de dubbele nationaliteit, ook de bescherming van de islam is een CDA-vondst geweest.
Donner zei bij de start van de nieuwbouw van de Westermoskee in Amsterdam: “De staat mag niet over de consciëntie van zijn onderdanen regeren en mag hen daarom niet de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen. De staat wijkt in beginsel voor de implicaties van religie.”
De Westermoskee in Amsterdam is gebouwd met de zegen van het CDA!

Donner en na hem de liberalen hebben geen enkele maatregel genomen om de verspreiding van het salafisme in Nederland te belemmeren of te beperken. In 2006 waren er enkele honderden salafisten. Nu, in 2017, zijn dat er enkele duizenden, met hun eigen netwerken, moskeeën en stichtingen!
De fundamentalistische moslims worden door de Nederlandse overheid totaal ongemoeid gelaten. Dit in tegenstelling tot de meeste islamitische landen, waar men buitengewoon bezorgd is over de groei van het islamitische fundamentalisme.

Afshin Ellian

Elsevier

En deze volksverradende partij willen ze nu wéér in de minderheidsregering!