WAT IS KARMA?

De zaadjes die je in je leven strooit zullen, afhankelijk van de belangrijkheid, later positieve of negatieve gevolgen teweeg brengen, niet alleen voor jou maar ook voor degenen die voor jou belangrijk zijn.

⦁ Positieve acties, die anderen ondersteunen, of troosten, zullen (direct of iets later in je leven) een mooie beschermende aura om je heen veroorzaken, die prettige reacties en ervaringen teweeg zal brengen voor jou en je naasten.

⦁ Negatieve acties, die gedaan worden met de bedoeling om anderen te kwetsen, zichzelf te begunstigen en ten koste hiervan anderen te schaden, zullen vaak een slecht energieveld veroorzaken, dat problemen en negatieve ervaringen tot gevolg heeft, niet alleen voor jou maar ook voor degenen die je lief zijn (zoals je familie).

In het algemeen betekent dit een ‘Actie/Reactie’ situatie: als we een activiteit doen om andere wezens te helpen of te ondersteunen, dan ontstaat er een positieve, constructieve of deugdzame aura, die ons, maar ook onze dierbaren geluk en voorspoed zal brengen

Als we iets doen met de bedoeling om mensen en/of dieren kwaad te doen, anderen te benadelen of problemen voor hen te veroorzaken, dan ontketent dit een negatief, destructief energieveld, dat niet alleen onszelf veel schade en pijn zal toebrengen, maar ook onze naasten 

HET GELUK LIGT DUS IN JE EIGEN HAND!

*) Aura’s zijn meestal onzichtbaar, maar soms wordt er op een foto van iemand of van een groep mensen, een aura waargenomen.

Sommige mensen of groepen hebben zo’n negatieve uitstraling dat het zelfs voelbaar is. Mijd deze personen zo veel mogelijk!

Realpredictor

Advertenties