WAAROM GEERT WILDERS EEN ISLAMITISCHE KOLONISATIE WIL VOORKOMEN!

Wilders wordt vaak als een ‘racist’ bestempeld, omdat hij tegen de islamisering is. Dit is echter een vergelijking van ‘appels met peren”! Waarom dit zo is kunt u hieronder lezen.

Wilders’ doelstelling om Nederland te redden van de ondergang is het bestrijden van de islamisering, die met een ‘pro-islam’ kabinet onvermijdelijk is!   ‘Patriottisme, versterking en behoud van de Nederlandse invloedssfeer, waarden en cultuur’ is zijn belangrijkste taakstelling! Echter de angst dat de (steeds sterker groeiende) PVV aan de macht zal komen, heeft de gevestigde orde doen besluiten om hiervoor een stokje te steken!

Deze doelstelling hadden ze al snel gevonden met de gewraakte oproep van Wilders om “Minder Marokkanen”. Iedereen met een gezond verstand weet namelijk al lang dat de Marokkanen in Nederland de hoogste criminaliteitscijfers op hun naam hebben staan. De opmerking van Wilders was dus slechts een constatering en géén belediging of opruiing!
Maar door de vasthoudendheid van het establishment heeft men een onterechte veroordeling met alle middelen weten door te drukken. Het resultaat hiervan is inmiddels bekend.
Het OM hanteerde hierbij o.a. het ‘grote’ aantal aangiften in deze zaak (6.500 aangiften); dit om aan te tonen dat de maatschappelijke impact bijzonder groot is geweest. Maar wat ze hierbij niet vermeldden was, dat dit slechts een fractie van de 17.000.000 Nederlanders was die géén aangifte hebben gedaan!

Hierdoor kon de ware reden van Wilders: “het tegengaan van een islamitische kolonisatie” op een slinkse wijze worden vermeden!

Islamisering van een land oftewel ‘kolonisering’ komt in feite op hetzelfde neer.
Lees hier mijn artikelen hierover: https://eunmask.wordpress.com/2015/01/01/wordt-2015-het-fundamentele-begin-van-de-islamitische-kolonisatie/
en
https://eunmask.wordpress.com/2015/01/06/de-islamitische-kolonisatie-van-europa-deel-2/

Ook Nederland heeft zich namelijk in het verleden aan kolonisatie schuldig gemaakt! (Kolonisatie is de uitbreiding van politiek- en economisch beheer over een gebied door een buitenlandse bezettende staat, die meestal organisatorisch en militair superieur is).

Even een korte terugblik.
Wilders’ vader is geboren in Maasbree, zijn moeder in Soekaboemi (toenmalig gekoloniseerd Nederlands-Indië) en haar moeder is telg van de Indisch-Nederlandse familie Meijer. Hij komt uit een gezin van vier kinderen. Hij weet dus bliksemsgoed wat kolonisatie kan ontketenen!

Wilders’ UITSPRAKEN en stellingnames lijken dan ook zeer goed in de conservatieve en kolonialistische kaders te passen, zoals die ook andere politici van Nederlands-Indische origine meer dan een halve eeuw geleden hebben gesteld.

Je zou kunnen zeggen dat onze machthebbers niets van het verleden hebben geleerd. Of wellicht is dit juist een (door de EU/machtselite opgelegde?) gerichte doelstelling die om onbekende duistere redenen bewust wordt toegepast. Lees het bewijs: http://www.geennieuws.com/2015/09/waarom-wil-de-eu-europa-overspoelen-met-moslims/

Het tegenhouden van een kolonisatie heeft dus NIETS met racisme te maken maar met het voorkomen van landenroof/-volksonderdrukking en een politiek-financiële overheersing (slavernij)!

Door: Realpredictor d.d. 21 juli 2017