Tijd voor de echte Waarheid! Geert Wilders en de zelfmoord van Europa!

Door: Dr. Guy Millière, professor aan de Universiteit van Parijs.

Niet één van de toespraken van Wilders zet aan tot geweld tegen iemand; het geweld dat hem omringt, is alleen tegen hem gericht.

De enige persoon die over deze problemen spreekt, is Geert Wilders. De Nederlandse politieke leiders en de meeste journalisten verkondigen blijkbaar liever dat Geert Wilders het probleem is; dat, als hij er niet was, deze problemen niet zouden bestaan.

Wat aanhangers van deze visie, dat het Westen schuldig is, “vergeten”, is dat de islam het Westen lang heeft onderdrukt: Islamitische legers veroverden Perzië, het christelijke Byzantijnse Rijk, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Spanje, Griekenland, Hongarije, Servië en de Balkan, en vrijwel geheel Oost-Europa. De islamitische legers vormden een constante bedreiging, totdat de plunderende Ottomaanse troepen in 1683 eindelijk bij de Poorten van Wenen werden verjaagd.

Zelfs als de Nederlandse politicus, Geert Wilders, had gewonnen en als de Partij voor de Vrijheid (PVV), die hij elf jaar geleden heeft opgericht, de grootste partij van het land was geworden, zou hij geen regeringsleider hebben kunnen worden. De leiders van alle andere politieke partijen zeiden dat ze elke alliantie met hem zouden afwijzen; zij handhaven dit standpunt tot op de dag van vandaag.

Jarenlang hebben de Nederlandse mainstream media haat en laster tegen Wilders verspreid, omdat hij zich inspande om het Nederlandse volk – en Europa – te waarschuwen voor wat hun toekomst zal zijn als zij hun huidige immigratiebeleid voortzetten; in ruil daarvoor verklaarde een panel van drie rechters hem in december vorig jaar schuldig aan het “aanzetten tot discriminatie”. Kranten en politici in heel Europa karakteriseren hem onophoudelijk als een gevaarlijke man en een rechtse stokebrand. Soms noemen ze hem een “fascist”.

Wat heeft Geert Wilders toch misdaan om dat verdienen? Door niet één van zijn opmerkingen is ooit een persoon of groep beschuldigd vanwege hun ras of etniciteit. Om hem in staat van beschuldiging te stellen, had het Nederlandse rechtssysteem woorden, die hij tijdens een bijeenkomst had gebruikt, waarin hij vroeg of de Nederlanders “minder Marokkanen” wilden, als buitensporig en beledigend veroordeeld. Geen van de toespraken van Wilders zetten aan tot geweld tegen iemand; het geweld dat hem omringt, is alleen tegen hem gericht. Hij verdedigt de mensenrechten en de democratische beginselen en hij is een vastberaden vijand van alle vormen van antisemitisme.

Zijn enige “misdaad” is dat hij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stelt en dat hij stelt dat de islam een dodelijke bedreiging vormt voor de vrijheid. Helaas heeft hij goede redenen – die gebaseerd zijn op ervaring – om dat te zeggen. Helaas is ook Nederland een land waar kritiek op de islam bepaald gevaarlijk is: Theo van Gogh maakte in 2004 een “islamitisch incorrecte” film en werd wreed vermoord door een “islamist”, die zei dat hij opnieuw zou moorden als dat mogelijk was. Twee jaar eerder definieerde Pim Fortuyn, die gehoopt had dat hij aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen, de islam als een “vijandige godsdienst”; hij werd gedood door een linkse islamofiele dierenrechtenactivist. Geert Wilders leeft alleen nog, omdat hij onder 24-uur bescherming van de politie staat, goedgunstig verschaft door de Nederlandse overheid.

Meer in het algemeen is Nederland een land waar de islamitische gemeenschap weinig tekenen van integratie laat zien. Er zijn nu veertig “No-Go zones” in het land; rellen barsten gemakkelijk los, onlangs nog in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Mensen die net uit andere landen komen, vallen herhaaldelijk autochtone burgers aan. Sommigen zijn er zo zeker van dat ze ongestraft blijven, dat ze online video’s van hun misdaden publiceren. Door het hele land vindt er een etnische zuivering in de buitenwijken plaats, waarvoor de Europeanen te bang zijn om die te benoemen en niet-islamitische inwoners vaak zeggen dat zij zich geïntimideerd voelen.

Niet-islamitische vrouwen worden door de lokale autoriteiten aangemoedigd om zich “bescheiden” te kleden. Omdat in de islam honden haram (onrein) zijn, worden hondenbezitters verzocht om hun huisdieren binnen te houden. In 2014, 2015 en 2016 demonstreerden moslims en riepen leuzen ter ondersteuning van Hamas en de Islamitische Staat.

De enige persoon die over deze problemen spreekt, is Geert Wilders. Nederlandse politieke leiders en de meeste journalisten verkondigen blijkbaar liever dat Geert Wilders het probleem is; dat, als hij er niet was, deze problemen niet zouden bestaan. In het beste geval gebruiken zij vage woorden om dit kracht bij te zetten; in het slechtste geval keren zij hem de rug toe. Een groot percentage van de Nederlandse bevolking is bezorgd; met de voortdurende demonisering van Geert Wilders wordt blijkbaar geprobeerd om de mensen te indoctrineren en met minder genoegen te nemen.

Lees hier het hele artikel:
https://nl.gatestoneinstitute.org/10339/wilders-zelfmoord-europa?utm_medium=website&utm_source=nieuwskoerier.nl