Islamisering is een “Licence to kill”

Wat is het plan achter de Islamisering van het westen? Islamisering is de (financiële) hoofddoelstelling van de heersende elite! Niet alleen vanwege hun politieke idealen, maar voornamelijk in het kader van hun persoonlijke (financieel rendabele) deal: ‘Het in alles nageven van de islamitische eisen, zelfs ten koste van de eigen bevolking!’
Het gaat nóg verder,  kritiek op de islam wordt als discriminatie beschouwd en in sommige gevallen (o.a. Wilders) zelfs juridisch bestraft! In feite geeft de fundamentalistische elite hiermee een “licence to kill”  licentie aan de islam!

Voorbeeld:  “De kwetsende Westerse vrijheid”.
Tot die verbijsterende conclusie komt de Duitse minister van Justitie Heiko Maas (SPD).  Het Duitse ministerie van Justitie heeft alles uit de kast gehaald om de gewelddadige seksuele ontsporingen tijdens de oudejaarsnacht 2017 te duiden. Niet de middeleeuwse kijk op vrouwen door moslims, maar onze geëmancipeerde seksueel vrije westerse samenleving is de oorzaak! Volgens minister Maas wordt er in Europa te weinig rekening gehouden met de gevoelens van moslims die onze vrije manier, waarop de seksen met elkaar omgaan, als kwetsend ervaren. Zijn mening wordt gedeeld door meerdere leden van de SPD en de christelijke partijen.
In Nederland leven dezelfde opvattingen onder sommige aanhangers van de SGP, de CU en het CDA. Maar ook binnen de PvdA en GroenLinks zijn er mensen die het Duitse standpunt benaderen: ontzie de culturele gevoeligheden van moslimimmigranten. Een beetje inschikken kan geen kwaad. Politiek correct denken dus.

Elsevier schreef o.a.: “Ruud Koopmans, die ook veel in Duitsland werkt en op Europese schaal onderzoek doet schrijft: er is geen land in Europa waar moslims zo veel rechten hebben als Nederland.

– Uitgerekend progressieve christelijke voorlieden zien in de islam een bondgenoot.
– Bedrijven dringen er bij de overheid op aan om vooral vriendjes te blijven met islamitische regimes uit angst om orders te verliezen.
– Handige woordvoerders uit islamitische kring bespelen de Nederlandse volksaard door hun versie van de islam als probaat middel tegen zowel misdaad, terrorisme als ander ongerief aan te bieden.
– Overheidsfunctionarissen trappen graag in de belofte uit islamitische kring dat hun activiteiten zijn gericht op integratie, werk of de ontmoeting met andere bevolkingsgroepen, terwijl ze dienen als platform om de Koran uit het hoofd te leren of de taal van het herkomstland bij te spijkeren.
– Het establishment (d.m.v. rechters) voorkomt uitzetting van criminele moslims.”

Het verwerkelijken van de islamisering van het westen en de rest van de wereld wordt niet alleen veroorzaakt door de kapitalisten. De genadeklap is de naïviteit, onkunde, ontkenning, kortzichtigheid en vooral het ‘wegkijken’ van de goedgelovige burgers!

Realpredictor.