Het wordt steeds gekker! Ook Canada is al geïslamiseerd!

canada.islam

The Canadian John Alabi, is being issued a sharia ticket for $12,000 by the Ontario Human Rights Tribunal because he didn’t take his shoes off in his Muslim tenants’ unit where they prayed while showing the space to potential occupants. The Rebel started a crowdfunding mission at http://www.HelpJohn.ca to help him to pay this fine.

Vertaling:
De Canadees John Alabi, is veroordeeld tot een shariaboete van 12.000 dollar door het Ontario Mensenrechtentribunaal, omdat hij zijn schoenen niet heeft uitgetrokken in de gebedsruimte van het huis van zijn moslim huurders, tijdens het tonen van de ruimte aan de potentiële bewoners. De rebel is nu een financieringsproject gestart om hem te helpen deze boete te betalen. (http://www.HelpJohn.ca)

Advertenties