Aantal bijstandsuitkeringen langzaam naar recordhoogte, vooral door instroom asielzoekers!

Als zelfs de NOS dit soort feiten niet meer kan negeren, dan is er wat aan de hand.
De NOS meldt op basis van CBS-onderzoek dat het aantal bijstandsuitkeringen het record van de jaren ’90 begint te benaderen. Er zijn er nu 474.000. Dit komt vooral door asielzoekers die een status hebben gekregen maar verder “onvoldoende vaardigheden of kennis hebben om snel aan de slag te komen.”

Onder autochtone Nederlanders is het aantal bijstandsgerechtigden ietsje gedaald.

In dit kostenplaatje zijn vanzelfsprekend personen zonder verblijfsstatus niet meeberekend, wat de kosten voor de Nederlandse samenleving zijn van die groep, is niet bekend (reken maar dat ook die kosten een recordhoogte hebben!)

http://biz.tpo.nl/2017/05/31/aantal-bijstandsuitkeringen-langzaam-naar-recordhoogte-vooral-instroom-asielzoekers/

Advertenties