Asociale asielzoekers krijgen speciale behandeling!

 niet.illegaal

Nederlands immigratie beleid

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft maandag ingestemd met een speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers. Ze zullen worden ‘opgevangen’ op een locatie in Amsterdam-West.

Het gaat om een zogenoemde Extra Begeleidings-en Toezichtslocatie (ebtl) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (ook wel: COA). De asielzoekers, zo’n vijftig in aantal, komen vanaf dit najaar terecht in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting. Het is de bedoeling dat ze er maximaal drie maanden doorbrengen, bij goed gedrag minder.

Wat hebben deze asielzoekers op hun kerfstok?
Het Amsterdamse college zegt in elk geval dat het hier geen personen betreft met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Het is ook geen gevangenis, dus er komen geen asielzoekers in terecht die zijn veroordeeld voor een misdrijf. Dus ook geen mensen die een seksueel misdrijf als een verkrachting hebben begaan, belooft de gemeente. Het gaat om asocialen – overlastgevende asielzoekers. Mensen die anderen lastig vallen, bijvoorbeeld omdat ze homo’s discrimineren, agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

Er zal sprake zijn van een ‘streng en sober regime met een verplicht dagprogramma’. De asociale asielzoeker moet zijn gedrag leren aanpassen. Er zijn strikte huisregels, maar dat betekent niet dat ze binnen vier muren moeten blijven. De asielzoekers kunnen ‘gewoon’ een ommetje maken. In samenwerking met de politie wordt, zo zegt Amsterdam, de veiligheid in de omgeving nauwlettend in de gaten gehouden. Er worden daartoe extra mensen ingezet om de overlast te beperken.

Elsevier

GELD SPEELT HIER GEEN ROL!!

Advertenties