Criminele migranten drijven politie tot wanhoop!

Asielzoekers uit veilige landen zijn voor het overgrote deel verantwoordelijk voor criminaliteit onder migranten. Uit rapportages blijkt dat de politie met de handen in het haar zit: een deel van de criminele migranten wordt niet actief vervolgd.

Uit de rapporten blijkt dat ruim twee derde van de strafbare feiten onder asielzoekers wordt gepleegd door migranten uit veilige landen. Deze maken geen kans op asiel in Europa, en vluchten (dankzij de ‘open grenzen’) zodra hun asielaanvraag wordt afgewezen in het ene land, door naar het andere. Ze laten een spoor van delicten na.

Bij de politie is de frustratie groot, omdat aangehouden asielzoekers vaak niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Een strafrechtelijke vervolging zorgt er namelijk voor dat een asielzoeker moeilijker kan worden uitgezet. De praktijk is weerbarstiger: de uitzettingsprocedure duurt vaak lang, in de tussentijd lopen criminele asielzoekers vrij rond, terwijl de politie weet wie ze zijn.

In de eerste negen maanden van 2016 werden bijna 10.000 asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning verdacht van een strafbaar feit. (RP: vermenigvuldig dit aantal gerust met 10!)

Bij een veroordeling van een misdrijf kan een asielzoeker zijn status verliezen, maar hier moet eerst een proces aan voorafgaan. RP: En dit vindt in de meeste gevallen niet plaats (Lees dit voorbeeld). Ook is gebleken dat het land van herkomst deze criminelen weigert terug te nemen!

bye.bye

http://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/06/criminele-migranten-drijven-politie-tot-wanhoop-518934/

Lees ook dit:
http://www.telegraaf.nl/reportage/28509129/__Straffeloos_in_de_fout__.html?reason=authentication_failed&apw-origin=http%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Freportage%2Farticle28509129.ece