Bijstandcijfers Syriërs steken scherp af tegen verwachtingen

Eerdere euforie over hoogopgeleide asielzoekers uit vooral Syrië stuit op feiten. In Opsterland wist slechts één asielzoeker betaald werk te vinden!

De gemeente Opsterland (bijna 30.000 inwoners) in het oosten van Friesland was er de afgelopen jaren trots op meer asielzoekers te hebben binnengehaald dan volgens de ‘taakstelling’ van het Rijk verplicht was. Maar nu. Van de ruim 125 ‘statushouders’ in de gemeente zit er welgeteld één niet in de bijstand, concludeerde de rekenkamercommissie van Opsterland.

Elsevier

Zweden spant de kroon met de asielwaanzin! Zweden helpt jihadisten aan nieuwe identiteit!

Teruggekeerde IS-strijders hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt, constateert de Zweedse regering. Om ze gemakkelijker aan een baan te helpen, krijgen Syriëgangers in Zweden een nieuwe identiteit (paspoort).

Elsevier