Bevestigd op CNN: klimaatverandering is een hoax. Hoe kunnen de mainstream media zich zo vergist hebben?

De grootste klimaat Hoax om de rijken nóg rijker te maken!

VANAF DAG 1 HEB IK AL GESCHREVEN DAT DE MSM DE GROOTSTE DOOR LINKSE KAPITALISTEN  AANGESTUURDE LEUGENMEDIA IS! Lees hier:
https://eunmask.wordpress.com/?s=LEUGEN+MEDIA

Door de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore en uitgebreide berichtgeving in de media zijn velen gaan geloven dat de mens de veroorzaker is van klimaatverandering.
Hoewel kinderen dit inmiddels leren op school, moet worden opgemerkt dat er duizenden gerenommeerde wetenschappers zijn die niet geloven dat de mens de boosdoener is.
Oprichter van The Weather Channel John Coleman zei enige tijd geleden in een interview met CNN dat er geen wetenschappelijke consensus is als het gaat om klimaatverandering.
Onzin

“Er is nu geen significante door mensen veroorzaakte global warming,” benadrukte hij. “Dat is in het verleden niet anders geweest en er is geen reden om aan te nemen dat het in de toekomst zo zal zijn.”
“Dat is gewoon onzin,” voegde hij toe.
Toen de interviewer hem vroeg hoe hij dan kan verklaren dat 97 procent van de wetenschappers daar anders over denkt, claimde Coleman dat alles om geld draait.
De Amerikaanse overheid zette jaarlijks 2,5 miljard dollar apart voor klimaatonderzoek, maar financierde alleen studies die de global warming-theorie ondersteunden.

Omkoperij
“Het is heel simpel, maar dat betekent nog niet dat het waar is,” zei Coleman. “Het betekent alleen dat er sprake is van omkoperij.”
Coleman verwees ook naar het Global Warming Petition Project, een petitie die in 1998 is gelanceerd en die door 31.487 wetenschappers is ondertekend.
Onder hen zijn ruim 9000 die zijn afgestudeerd op het gebied van atmosferische wetenschappen, aardwetenschappen, klimatologie, enzovoorts.

Tegendeel
Deze wetenschappers stellen dat er geen overtuigend bewijs is dat menselijke uitstoot van koolstofdioxide of andere broeikasgassen leidt tot een catastrofale opwarming van de aarde.
Wijlen professor Frederick Seitz, oud-voorzitter van de Amerikaanse National Academy of Sciences, schreef bij de petitie: Tegendeel: Onderzoeksgegevens over klimaatverandering laten niet zien dat menselijk gebruik van koolwaterstoffen gevaarlijk is. In tegendeel, er is veel bewijs dat een toename van het koolstofdioxidegehalte goed is voor het milieu.

Vergroend
Een studie die in 2016 is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change wijst op de positieve effecten hiervan op de aarde.
De onderzoekers stelden vast dat de aarde in de afgelopen 30 jaar aanzienlijk vergroend is.
In 2007 analyseerden Dennis Avery en Fred Singer het werk van meer dan 500 wetenschappers.

Veel schadelijker
Ze stelden vast dat de huidige opwarming waarschijnlijk niet wordt veroorzaakt door broeikasgassen, maar het gevolg is van natuurlijke processen die onze planeet doorloopt.
Avery en Singer merkten op dat koudere periodes veel schadelijker waren voor mens en milieu dan warmere periodes.

And Thats why USA chose the right president!  (Only the capitalist liars and the stupid believers were against Trump)

En daarom heeft Amerika de juiste president gekozen!  (Alleen de kapitalistische leugenaars en de domme gelovigen waren tegen Trump)

http://www.ninefornews.nl/bevestigd-cnn-klimaatverandering-hoax/

Advertenties