MARTIN BOSMA IN DE KAMER: ‘OORSPRONKELIJKE NEDERLANDERS ZIJN TWEEDERANGS BURGERS.’

Bosma

Door Joost Niemöller

Wie wordt er nu eindelijk gediscrimineerd in dit land? De Kamer sprak eergisteren over discriminatie en alle stokpaardjes kwamen weer langs.

Maar Kamerlid Martin Bosma (PVV) zei hoe het werkelijk zat: De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd. Hij komt met het ene na het andere concrete voorbeeld. Het OM bijvoorbeeld dat ‘gekleurde aanklagers’ zoekt. Volgens Herman Bolhaar, hoogste baas van het OM, kunnen zwarten vanwege hun huidskleur iets wat blanken niet kunnen. Maar vervolgd wordt hij niet om dit soort racistische uitspraken. Erik Akerboom, eerste commissaris van de politie, noemt discriminatie ‘positief’ als het gaat om het aantrekken van ‘diverse collega’s.’ Wat kunnen deze allochtonen, vraagt Bosma de minister, wat Nederlanders niet kunnen?

De vraag ligt zo voor de hand. De voorbeelden zijn zo duidelijk. De oorspronkelijke Nederlanders worden gediscrimineerd.

Maar kijk eens naar de collega’s naast Bosma. Ze zitten alleen maar een beetje dom te gniffelen. (RP: dat doen onnozelen toch altijd als ze iets niet begrijpen?)

Zo bruin gebakken hebben ze het nog nooit gehoord. Het idee alleen al. De waarheid spreken, haha.

Kijk en huiver! klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=EFcDz2qpUmc

http://joostniemoller.nl/2017/06/martin-bosma-kamer-oorspronkelijke-nederlanders-tweederangs-burgers-dom-gegniffel/

RP: De wetten die in dit land zijn gemaakt, zijn dusdanig uiteenlopend dat immigranten bevoordeeld worden ten opzichte van de eigen burgers.
Zoals Syp Wynia schreef: “De niet-westerse immigratie naar Nederland van de afgelopen halve eeuw wordt vaak opgehemeld omdat die Nederland ‘diverser’ zou hebben gemaakt (‘wel 170 nationaliteiten!’) – alsof een diverser land per se een beter land zou zijn!”

De politieke leiders van een land moeten in eerste instantie verantwoording afleggen aan hun eigen burgers, die hen gekozen hebben tot leiders en op wie de komst van migranten een groot effect heeft!
Democratie is, dat burgers van een land die onderworpen zijn aan bepaalde wetgevingen, de mogelijkheid (in feite ‘het recht’)  hebben om te participeren in het besluitvormingsproces.

Advertenties