Hoe ziek is de gezondheidszorg?

RP: Onderstaand artikel bevestigt nogmaals dat wij niet alleen financieel, maar ook fysiek worden gemanipuleerd! Dit geldt overigens ook voor onze fysieke bescherming (terroristendreiging). Ook de influx van miljoenen asielzoekers uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zorgt voor een onverwacht grote druk op het gezondheidssysteem.

Door: Sjef Smeets

Ik verdiep me al een hele tijd in de werkwijze van de gezondheidszorg. Noodgedwongen dat wel. Oorzaak daarvan zijn een aantal goede vrienden en kennissen die er helaas niet meer zijn.

En steeds meer raak ik verbaasd over een aantal zaken die elk normaal mens zich niet, of amper realiseert.

Laat ik vooraf helder stellen dat heel veel verpleegkundigen en artsen hun uiterste best doen om ons gezond te maken. Maar er worden ook heel veel fouten gemaakt en dat zijn er per jaar circa 70.000 medische missers. Daarvan lopen er circa 3500 voor de patiënt verkeerd af en overlijden aan de gevolgen van de missers.

Het zou niet mogen en door een andere handelswijze zou er veel leed bespaard kunnen worden.

Wat me feitelijk het meest verbaast, is het feit dat er door artsen massaal cholesterol-remmers voorgeschreven worden. Ben je boven de 50 jaar jong en kom je met een klacht bij je huisarts dan ga je waarschijnlijk met cholesterolremmers de deur uit.
Het is namelijk vastgebakken in de protocollen die artsen door hun genootschap opgedragen krijgen. Zouden ze hiervan afwijken dan lopen ze een kans uit het genootschap gezet te worden en mogen ze hun functie niet meer uitoefenen.

Ook ik kwam met een hartinfarct te liggen en helaas was dotteren niet mogelijk. Dus stierf een deel van mijn rechterhartkamer af en is mijn conditie iets minder. Kan gelukkig nog veel en ben wel iets beperkt, maar toch, lekker sporten is er niet meer bij. Oh ja denksport?!

Ook mijn cardioloog schreef me conform de richtlijnen van het genootschap cholesterolremmers voor. Pijn in mijn benen en andere spieren was mijn deel. Achteraf bleek dat cholesterolremmers de spieren van je lichaam aantasten en dus wordt je hartspier ook aangetast.

Nou is al meer dan 20 jaar in de medische wereld bekend dat statines – het voorgeschreven medicijn bij een te hoog cholesterol – het middel slechter dan de kwaal is. Maar toch wordt Nederland volgepompt met deze rommel.

Een goede vriend, die daar, als klinisch chemicus, al 20 jaar geleden voor waarschuwde, zei slik het niet Sjef. Toch kreeg ik het middel voorgeschreven en dat met een perfecte waarde van 5.1. (De waarde moet tussen de 3,5 en 6,5 zijn).

De reden voor zijn waarschuwen was onderbouwd en hij zei: als je cholesterol te laag is zet je de poorten wagenwijd open voor kankercellen. Dat staat beschreven in de Lancet, maar amper een arts wil het lezen.

Men schrijft liever medicijnen voor dan dat men de oorzaak zoekt. Heel veel van mijn kennissen en vrienden zijn dan ook overleden aan de bijverschijnselen van de cholesterolremmers. Hetzij dat de poort naar kanker opengaat, of dat andere organen er mee stoppen. Leverfalen is er een van die we recent hebben gezien en waarvan de artsen met bijna grote zekerheid weten dat het van de cholesterolremmers komt.

Mooi is, dat een arts en een fysiotherapeut recent in hun woonplaats de patiënten van de medicijnen af willen helpen en ze opvoeden om zich gezond te voeden. In Engeland zijn ook een aantal artsen bezig om deze tegendraadse techniek toe te passen. Geen medicijnen meer, maar gezonde voeding en bewegen. En wat bleek, nagenoeg alle deelnemende patiënten waren binnen drie maanden van hun meervoudige medicatie af. Sommigen slikten al meer dan twintig jaar meer dan tien medicijnen per dag.

Dat is pas pure winst, zowel voor de patiënt als voor de samenleving.

Wat me verder ronduit verbaast zijn de enorme prijzen die de producerende farmaceuten voor hun chemicaliën vragen.

Zo is recent een medicijn van de markt afgehaald en veertien dagen later met een prijsverhoging van 4000 procent – jaja, vierduizend – weer op de markt aangeboden.
Medicijnen tegen kanker zijn dermate astronomisch en ronduit belachelijk duur gemaakt en onze Nederlandse Overheid gedoogt dit allemaal. Kartelvorming lijkt getolereerd te worden, maar als u en ik dat doen dan hangen we achter de tralies te drogen.

Recent sprak ook een arts van het AMC te Amsterdam de woorden van deze strekking uit.
Jaarlijks geven we 95 miljard ( 95.000.000.000) uit aan medicijnen die feitelijk met hooguit 5 miljard dik betaald zijn. Feitelijk is dat al veel te veel en kan het zelfs voor 1 miljard, waarvan akte.

Overheden zijn altijd op zoek naar kartelvorming om die te bestrijden, maar de farmacie laat men met rust. Dat stinkt zult u zeggen. Nou dat is een heel aardige analyse.
Het genootschap van artsen zou eens meer met de vuist op de tafel moeten slaan en zich onttrekken aan het terrorisme dat de Overheid samen met de farmacie en zorgverzekeraars uitoefent.

Als u eens verder de wereld inkijkt, dan zien we dat andere landen een veel goedkopere medicijnnorm heeft. China heeft geen medicijnen en de Russen ook amper. Daar zoekt en vindt men het meer in natuurlijke middelen.

Mooi was een uitzending van onze “Nationale Vinger Op De Zere Plek Legger “ Antoinette Hertsenberg van het programma Zorg.Nu

Men sprak daar over de wonderbaarlijke oplossing voor veel ziektes en dat werd gedaan met Fagen. In Georgië heeft men al meer dan 100 jaar ervaring met deze natuurlijke methode om mensen te genezen. Je gaat met een probleem naar deze kliniek, laat een wangslijm-monster nemen en na circa drie dagen weet men welke Fagen u nodig heeft om te genezen.

In de betreffende uitzending van Zorg.Nu over die Fagen zat er aan de tafel, een wijsneus in de vorm van een Professor. Deze geleerde heer zei: Het is niet klinisch bewezen en onderzocht en dus kunnen wij het hier niet toepassen en mag het niet op de markt gebracht worden.

Nu weet ik ook wel dat ik de slimste niet ben, maar als iets al meer dan 100 jaar bewezen heeft dat het mensen geneest, dan is klinisch onderzoek toch echt niet meer nodig, maar een ruime blik om te leren van iets dat al meer dan 100 jaar bestaat. Hoe dom mag je zijn om deze uitspraak te doen, die deze Professor deed. Onbegrijpelijk wat indoctrinatie op Universiteiten en de Overheid teweegbrengt.

Ook medicinale Cannabis is een kruid dat zijn weerga niet kent en in heel veel landen in de wereld toegepast worden.
Ook deze natuurlijke plant is onderdeel in een hetze die farmacie en Overheid ons gezamenlijk wil doen geloven.

Maar de bewijzen dat het wel degelijk werkzaam is, nemen met de dag toe. Toch wil de Overheid deze vorm van zelfmedicatie niet toestaan. En ja dat begrijp ik ook nog wel want hun vriendjes van de farmacie moeten wel vriendjes blijven.

Enkele behaalde resultaten die wij binnen onze kring hebben zien ontstaan zijn:

Daar ik in 30 jaar zesentwintig aanvallen van een chronische longontsteking had moeten verwerken, besloot ik om het eerst op mezelf toe te passen.

Na een periode van gewenning aan het materiaal, bleek dat ik volledig van mijn chronische longontstekingen was verlost. In amper drie maanden genezen, althans van de longontstekingen. Als hartpatiënt verhoogde het mijn HDL waardes ten goede. Viel dankzij de Cannabisthee ook nog eens 25 kilo af.

Behaalde resultaten:

Een vrouw uit onze buurt voorzien van de olie. Lichte vorm van Parkinson. Daar is ze dankzij onze olie voor 95% van verlost. Thans kweekt ze voor haar familie.
Mijn vrouw die last had van “mouches volantes” (glasvochtvertroebeling) is, na het gebruik van de RSO (Rick Simpson Olie), volledig daarvan genezen, terwijl de opticien alsmede de oogarts vertelden daar niets aan te kunnen doen.
Leraar uit Venlo die dit synchroon met mij opkweekte is na en stevige Reset verlost van zijn hoge cholesterol, na jaren weer een prima bloeddruk. Hoesten bij het roken minder en zijn bloeddoorlopen ogen zijn na die reset weer kraakhelder wit.
Een patholoog in Suriname heeft deze olie toegepast bij een patiënt met een niet operabele tumor in de hersens. Na een reset van 48 uur bleek uit een MRI-scan veertien dagen later dat de tumor verdwenen was.

Zijn thans bezig met twee mensen waarvan de een met kanker en de ander met Parkinson.

Natuurlijk ben ik geen arts, niet in de zin zoals het medisch genootschap dat norm technisch hanteert. Echter ik heb een menselijke plicht om andere daar waar nodig en mogelijk is te helpen
Maar daar waar ik mensen kan helpen, zal ik binnen mijn beperkte mogelijkheden mensen adviseren zelf hun leven te hand te nemen. Bij al die 25 kennissen en vrienden die ik de afgelopen twee jaar verloren ben is er géén één die dankzij de farmacie genezen is.
Niet met chemo, niet met bestralen, niet met operaties. Verlenging van het leven, ja, maar geen genezing.

Als we feitelijk zien dat men in meer dan 70 jaar kankeronderzoek, wel veel bereikt heeft op technisch medisch gebied, maar dat genezingen nog steeds zelden zijn. Helaas zijn de inspanningen niet conform het aantal genezingen.

Dan zou de analyse weleens kunnen zijn, dat zowat alle Universiteiten en medische wetenschappers een verkeerde benadering in het oplossen van de welvaartziektes hebben bewandeld.

Dan zou het weleens veel wijzer zijn om bestaande technieken uit het buitenland te onderzoeken – zoals die Fagen in Georgië – en daar waar mogelijk nog een betere variant te maken. Onderzoek het gebruik van Cannabis ten voordele van de patiënt en criminaliseer het niet als Overheid.

Simpele rekensom is ook nog eens te maken. Als iedereen een plant kweekt om zichzelf daarmee of een ander te kunnen genezen, zal de productie van chemische medicijnen snel tot het verleden behoren. Zullen de kosten zo intensief omlaaggaan en kunnen de mensen met een kostenpost van iets meer dan 200 euro jaarlijks kun eigen gezondheid in hun tuin kweken. Al vele malen goedkoper dan het huidige eigen risico.

Dan betalen we geen 95 miljard euro op jaarbasis meer aan chemische rommel.

Zoals een aardige Rechter het eens zo mooi zei: Wat de Schepper ons biedt, dat verbiede geen Mens.

Sjef Smeets 
http://www.ziekvandepolitiek.nl/

PS.

Informeert u zich via Internet over Cannabis etc. Heb helaas geen materiaal meer over om u daarmee te helpen. U zult de Cannabis olie zelf moeten kweken.

RP: Lees ook dit: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11824:farmaceutische-industrie-strooit-met-cadeautjes-voor-artsen&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Advertenties