‘Asielzoekers’ over vijf jaar nog steeds werkloos

RP: En over vijftig jaar nóg steeds!
Niet alleen in Duitsland, maar in heel onnozel Europa!

intelligentie-in-de-wereld:
(Deze grafiek is nog niet bijgewerkt: Europa is nu het domste continent ter wereld)

Aanvankelijk zag Duitsland de toestroom van vele (jonge) asielzoekers als remedie voor zijn vergrijzende beroepsbevolking en lage geboortecijfers. Maar recente werkloosheidsstatistieken over vluchtelingen geven een geheel ander beeld.

Gesubsidieerde banen!

De toestroom van zo’n 1,3 miljoen asielzoekers sinds 2015 heeft nog niet tot een nieuw economisch wonder geleid. Slechts 17 procent is aan het werk; vaak gaat het om door de overheid gesubsidieerde banen. Zo’n 480.000 vluchtelingen zijn werkzoekend, van hen zijn 178.500 werkloos. Die groep volgt ook geen training of opleiding.

Ook de ‘hoogopgeleide asielstroom’ waarop niet alleen in linkse kringen werd gehoopt, blijkt te mooi om waar te zijn. Veel asielzoekers hebben geen of geen noemenswaardige opleiding gehad. Daarnaast is de taalbarrière erg groot.

http://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/article/2017/06/asielzoekers-over-vijf-jaar-nog-steeds-werkloos-516176/

Dit zijn slechts de aantallen in Duitsland. Reken maar uit hoeveel deze in heel Europa zijn!

Metafoor:

sprinkhanenplaag

Wie gaat er nu ongedierte bestrijden door miljoenen
sprinkhanen en kakkerlakken binnen te halen?