Hoe terroristen verkiezingen beïnvloeden!

Hebben de aanslagen in Groot-Brittannië invloed gehad op de verkiezingen die premier Theresa May van haar meerderheid beroofden? Zou Emmanuel Macron ook opeenvolgende Franse verkiezingen hebben gewonnen als Frankrijk niet was getroffen door een reeks grote of kleinere aanslagen? Zullen aanslagen in Duitsland invloed hebben op de verkiezingen in september?

pvv.stop

Vast staat dat terroristische aanslagen ingrijpende effecten kunnen hebben op verkiezingen. Aanslagen kunnen ook de democratie zelf beïnvloeden, bijvoorbeeld als angstige overheden vrijheden (van meningsuiting, privacy) inperken. Terrorisme loont, zonder twijfel. Wat weer niet wil zeggen dat de effecten volledig voorspelbaar zijn.

Verkiezingen zijn hoe dan ook onvoorspelbaar en onvoorziene gebeurtenissen kunnen alles omgooien. Maar dat hoeven niet per se terroristische gebeurtenissen te zijn. En, zoals de ervaring in Frankrijk en Groot-Brittannië leert: terreur went ook. Er stroomt wellicht wel een latent onveiligheidsgevoel de samenleving binnen, maar een vijfde aanslag maakt toch een minder diepe indruk dan de eerste.

Wat daarbij zeker ook speelt, is het ‘niet willen weten’: onaangenaam nieuws wordt als er herhaling optreedt weggestopt. Met als neveneffect dat de directe terroristische effecten op verkiezingen minder groot worden.

Lees hier het hele artikel:
http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2017/06/beinvloedt-terreur-verkiezingsuitslagen-514372/

RP: In Nederland is dit zeker niet van invloed op de verkiezingen, want die worden toch al gemanipuleerd door onze eigen “machthebbers” Zie: https://eunmask.wordpress.com/?s=stemfraude