IMMIGRATIE OF DODELIJKE INVASIE?

Europe is populated by suicidale creatures, who introduced their own killers  

Europa is bevolkt door suïcidale wezens, die hun eigen moordenaars hebben binnengehaald. 

De Franse denker Guillaume Faye zet in drie delen uiteen hoe er gesproken wordt over ‘vluchtelingen’, waar het in werkelijkheid gaat om ‘veroveraars.’ Dit zal in afzienbare tijd leiden tot de ondergang van de Europese bevolking, die teruggebracht zal worden tot een slaven-minderheid.
In dit eerste deel geeft Faye een overzicht van de huidige situatie, in de twee volgende delen heeft hij het over de zelfmoord die Europa pleegt!

In de EU vond tussen januari en juni 2015 een explosieve groei plaats van het aantal asielaanvragen (zonder de oudere aanvragen te tellen, die nog niet eens verwerkt waren) : 417.000 asieleisers, die ongevraagd waren binnengekomen (via land of via zee) waarvan 172.000 in Duitsland en meer dan 32.000 in Frankrijk. Deze komen bovenop de 65.000 asielaanvragen die Frankrijk normaliter jaarlijks verwerkt. Buiten deze laatste twee landen zijn, vergeleken naar hun aantal inwoners, de landen die het meest geraakt worden: Zweden, Oostenrijk, België, Nederland en Hongarije. Zelfs wanneer de aanvraag afgewezen wordt, zal slechts een zeer klein deel hiervan uitgezet worden. Bovendien nemen een heleboel personen niet eens meer de moeite om zich te laten registreren en officieel asiel aan te vragen. En deze worden niet eens meegerekend.

Sedert het begin van de zomer van 2015 is Europa ten prooi gevallen aan golven van clandestiene immigratie zoals nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Bovendien worden deze immigratiegolven alsmaar sterker en sterker en komen ze nog eens bovenop de instroom, die al sedert decennia aan de gang was. Dit alles begint verrassend veel op een invasie te lijken en brengt onze beschaving in gevaar. Dit dankzij de onkunde en de medeplichtigheid van onze zogenaamde elite van politici en belangrijkste media. Zij zijn antidemocratisch en staan mijlen ver weg van de belangen en de overtuigingen van de Europese volkeren.

Dankzij onze machteloze en incapabele leiders staan de poorten van Europa wagenwijd open voor “migranten” (het woord “migranten”wordt hierbij gebruikt als een eufemisme om maar niet het woord “clandestien” te hoeven gebruiken).

Het gevolg van deze politiek is een tsunami van vluchtelingen. Via de Turkije route komen ze uit het Midden-Oosten (Irak en Syrië) en dringen Europa binnen via Griekenland en de Balkan. Hierbij speelt Turkije de rol van handlanger. De tweede manier om binnen te komen is via de Middellandse Zee, hoofdzakelijk door te vertrekken vanuit Libië, een land dat in chaos verzonken is.

Ze worden aangetrokken door drie elementen met een aanzuigende werking:

1.De open grenzen vanwege het Schengenakkoord en de afwezigheid van bewaking van de gemeenschappelijke grenzen van de EU. De Europese marines verlenen iedere dag hulp aan de bootvluchtelingen in plaats van hen tegen te houden ( de humanitaire ideologie), wat werkt als een aanzuigende pomp. De marine werkt mee aan de invasie en niet meer aan onze bescherming. Dit is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis: Legeronderdelen, die assisteren bij de invasie van hun land. Gewoonweg krankzinnig ……

2. De subsidies, de ondersteuning, de voordelen, de veelvuldige huisvesting. In diverse Europese landen wordt dit aan vluchtelingen gegeven vanaf het moment dat ze aankomen. Op kosten van de autochtonen, waarvan de allerarmsten dit soort privileges niet krijgen! Het is parasitisme en misbruik van liefdadigheid door bevolkingsgroepen die niet in staat zijn in hun eigen land zelf aan de slag te komen.

3. De indringers weten precies dat ze bijna niet zijn uit te zetten. De autoriteiten worden ondermijnd door een slecht geweten en door schuldgevoelens. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor een deel van de algemene publieke opinie en de media. De vluchtelingen calculeren in, dat men hen nooit met geweld zal durven uitzetten. Met als gevolg een straffeloosheid en een ongelooflijke brutaliteit, grenzend aan geweld.

De tranentrekkende zwakheid van de Europese leiders, hun fixatie op de mensenrechten, hun dogmatisch en xenofiele “antiracisme”, dit alles leidt ertoe dat de agressiviteit van de “migranten” aangewakkerd wordt en dat zij desnoods met geweld Europa willen binnenkomen.
De cijfers zijn duizelingwekkend. Frankrijk herbergt ieder jaar sowieso al 200.000 legale immigranten. Dat zijn dus 2 miljoen personen sedert 2005, die er allemaal op rekenen om te mogen blijven en zich hier voort te planten.

Alleen al in Griekenland, via de Egeïsche Zee, zijn dit jaar tussen januari en juli 230.000 personen clandestien binnengekomen. In dezelfde periode in 2014 waren dit er slechts 17.500. Zij verspreiden zich over Noord en West-Europa. In Italië zijn sedert januari 2015 115.000 personen aan land gekomen. In totaal zijn sinds die datum meer dan 300.000 bootvluchtelingen de Middellandse Zee overgestoken en deze aantallen worden alleen maar groter.

RP: Wat angstvallig door onze machthebbers wordt verzwegen zijn de dodelijke ziektes die de immigranten met zich meebrengen! Alleen de autoriteiten in Salzburg bevestigen dat ze sinds de grote toevloed van migranten (dodelijke) ziektes hebben vastgesteld die in Europa waren uitgeroeid.

Lees hier het hele artikel:
http://joostniemoller.nl/2015/09/dit-is-geen-immigratie-dit-is-een-invasie/

Advertenties