Hoe kabinet werkenden afstraft: u betaalt meer dan u denkt!

Overheid en pensioenfondsen stelen geld van de werkenden

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft al enkele jaren opvallende aandacht voor de lonen en de koopkracht. Vier jaar geleden constateerde DNB dat de besteedbare inkomens van de Nederlanders al sinds de eeuwwisseling achterbleven bij de economische groei.

Overheid en pensioenfondsen haalden meer geld weg bij de burgers en de winsten van de bedrijven stegen ook, maar de inkomens van burgers niet of nauwelijks. Toen in de Rutte-jaren 2011-2014 ook de belastingen nog eens omhoog gingen, daalden de netto-inkomens zelfs, ook al omdat de lonen niet stegen, maar de werkloosheid wel. Bovendien stegen de pensioenen niet, of werden die zelfs lager. Lees ook dit: http://www.nu.nl/economie/2409590/regering-plunderde-kas-pensioenfonds.html

Het oplieren van de lonen om de inflatie kunstmatig te laten stijgen is geen goed idee. Dat neemt niet weg, dat de besteedbare inkomens in Nederland nog steeds relatief laag zijn. Dat komt omdat de loonstijging achter is gebleven, terwijl belastingen en premies wel gestegen zijn. Het komt ook, omdat ondanks de snel afnemende werkloosheid er nog steeds geen echte krapte op de arbeidsmarkt is.

De krapte op de arbeidsmarkt wordt getemperd, omdat er in de crisisjaren veel verborgen werkloosheid is ontstaan. Sommigen gaven het op om nog aan het werk te komen en parttimers wilden wel meer werken maar kregen niet meer uren. Nu die verborgen werkloosheid wordt aangesproken, tempert die de druk op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen nog steeds minder stijgen dan de economische groei (en nauwelijks meer dan de inflatie).

Het over de hele linie verbeteren van de besteedbare inkomens kan overigens prima, maar dan door de belastingen te verlagen. Daar is ook alle reden toe. De lastendruk op arbeid is al onmatig hoog en de kabinetten-Rutte hebben die lasten nog verder verhoogd, om met de opbrengst het gat in de schatkist te dichten. Nu de begrotingstekorten zijn omgeslagen in begrotingsoverschotten, is het de hoogste tijd die toch al zeer onfortuinlijke extra belasting op werk ijlings in te trekken.

Syp Wynia

http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/01/hoe-kabinet-werkenden-afstraft-u-betaalt-meer-dan-u-denkt-2960280W/

http://www.elsevierweekblad.nl/economie/opinie/2017/06/hogere-lonen-verlaag-liever-belasting-op-werk-513785/