MUSLIM population of the world growing like wildfire!

De  MOSLIM POPULATIE in de wereld groeit als een natuurbrand!

De demografische ontwikkelingen zijn de beste voorspeller van de ontwikkelingen in de wereld. Die wijzen op een explosieve toename van het aantal moslims en een afnemende groei van het aantal christenen. Het aantal ‘niet-religieuzen’ zal sterk teruglopen.

Gisteren verscheen er een zeer gedetailleerd demografisch rapport over van het invloedrijke Amerikaanse onderzoeksbureau PEW.

Het hele rapport is hier online gezet.

Ik maakte een samenvatting in het Nederlands. Voor wie islamkritisch is, zijn dit weinig opwekkende cijfers: De islam wint.

Tussen 2010 en 2015 is van alle baby’s in de wereld 31 % als moslim geboren. Het aandeel moslims in de wereld was in 2015 kleiner, namelijk 24%. Dit betekent dus een grote groei van moslims.

De christelijke populatie in de wereld groeit ook, maar minder snel. Recentelijk werd 33% van alle baby’s geboren als christen, terwijl het aandeel christenen in de wereld in 2015 31% is. Een veel lichtere stijging dus.

Op wereldschaal zullen gezien de relatief jonge leeftijd van moslims en hun hoge vruchtbaarheid er tussen 2030 en 2035 iets meer baby’s geboren worden onder moslims (225 miljoen) dan onder christenen (224 miljoen), maar het totale aantal christenen zal dan nog steeds hoger liggen. Het verschil tussen hogere geboortecijfers van moslims ten opzichte van christenen in de wereld zal in de periode 2055 tot 2060 zijn toegenomen tot zes miljoen.

Lees hier verder: http://joostniemoller.nl/2017/04/nieuw-demografisch-rapport-wereldwijd-kantelpunt-moslims-nadert/

RP: En DIT is wat wij ons nageslacht hebben nagelaten!