Woningcorporatie Stadgenoot wil Nederlanders deporteren!

De strikte Nederlandse huurbescherming moet worden versoepeld in de strijd tegen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amsterdam en andere populaire woningmarkten. Daarvoor pleit de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.

Woningcorporatie dringt aan op etnische zuivering (?) van Amsterdam
Stadgenoot is zelf de oorzaak van die lange wachtlijsten, want Stadgenoot geeft een derde van hun woningbestand aan geïmporteerde mohammedanen die helemaal nooit op een wachtlijst hebben gestaan.

Eenderde van de vrijgekomen huizen gaat naar huurders met een urgentieverklaring (vluchtelingen of mensen met medische nood). Reguliere huurders komen gemiddeld pas na 14 jaar op de wachtlijst aan een woning.
En daarnaast verkoopt Stadgenoot ook nog eens de vrijgekomen (voornamelijk sociale) huurwoningen ( jaarverslag 2015, PDF, pag. 15):

Doorn in het oog van de demonstranten is dat Stadgenoot een fel pleitbezorger is van flexibele en tijdelijke huurcontracten. Precies één jaar later doet Stadgenoot een hernieuwde poging.

https://fubar.mobi/2017/06/12/woningcorporatie-stadgenoot-wil-nederlanders-deporteren/

Advertenties