Bewijs: De Global Warming Hysterie is gebaseerd op een Hoax!

Wij hebben dit al vanaf dag 1 van deze grootste Hoax ter wereld geschreven! Het is een Hoax om de burgers te beroven en de Rijken nog rijker te maken! Lees onze waarschuwing hier, hier, hier, hier en hier!

En Neen wij hebben geen wetenschappers in dienst; het is gewoon een kwestie van waarneming en gezond verstand!

Vandaag de dag, worden we via de media en pers bestookt met allerlei alarmerende berichten over de toenemende opwarming van de aarde; doordat overal de temperaturen stijgen, zo wordt ons steeds weer verteld, is het ijs van Antarctica bezig te smelten. Ook in andere delen van de wereld is de gestage stijging van de temperaturen te merken: bepaalde gebieden die nu nog boven het niveau van de zeespiegel liggen, zouden in de toekomst vroeg of laat geleidelijk onder water komen te staan. De officiële reden, zo vertelt men ons, is dat voornamelijk de uitstoot van CO2 (kooldioxide), methaan, stikstofdioxide en gefluoreerde gassen door de industrie het wereldwijde klimaat geleidelijk aan aan het veranderen is. Door deze dreiging voor de mensheid tegen te gaan, heeft men o.a. klimaat-conferentie’s georganiseerd waar besproken werd, welke maatregelen er zouden moeten worden genomen, deze dreiging in te dammen.

Het is echter later, dat we horen dat er ook andere meningen ofwel alternatieve visies zijn, waar ons iets heel ánders wordt verteld nl. dat de opwarming van het klimaat een hoax (een bedrog) zou zijn. Zo kwam de landelijke krant, De Telegraaf, op 8 april 2014 met het nieuws dat professor Richard Tol (die deel uitmaakte van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC), zich aan deze organisatie had onttrokken; hij beweerde dat de gevolgen van klimaatverandering flink waren overtrokken en dat het vijfde klimaatrapport wat eind maart 2014 in Yokohama (Japan) was gepresenteerd, “overdreven ‘alarmistisch en apocalyptisch’” was.

Geknoei met Gegevens van Temperaturen.
Had professor Richard Tol al ontdekt dat er het een en ander met het vijfde rapport wat zoals al gezegd in maart 2014 te Yokohama was gepresenteerd niet goed zat, de Britse krant, Telegraph, publiceerde op 7 februari 2015 een artikel van Christopher Booker onder de titel, “The fiddling with teperature data is the biggest science scandal ever” (het gesjoemel met gegevens van de temperatuur is het grootste schandaal ooit in de wetenschap), waarin hij schreef dat het verdwijnen van het ijs van de polen niet het gevolg was van een steeds geleidelijker stijgende temperatuur. Hij schreef over Paul Homewood, die hier onderzoek naar had gedaan en die was tot de conclusie gekomen dat er met de temperatuurgegevens bewust mee was geknoeid om zo de opwarming van de aarde te bewijzen.

Nu het inmiddels ook bij de aanhangers van de global warming-hoax is doorgedrongen dat het klimaat eerder afkoelt (en dus kouder wordt), trachtten die hun visies betreffende de klimaatopwarming desondank toch te handhaven. Zo wordt er nu beweerd dat de ijskoude winter in de Verenigde Staten in 2014, het gevolg zou zijn van de opwarming van de aarde!
Uit dit alles blijkt maar al te duidelijk dat we hier met een leugen, een drogreden van kolossale omvang! Maar….waarom doet men dit dan? Iemand die zich Steve Nosympathy noemt, heeft hier dit over gezegd:

“Deze zogenaamde experts hebben geen enkel idee van wat er gaande is, maar politici weten precies wat er gebeurt. De grootste gelegenheid ooit om de massa’s te controleren, heeft zich gepresenteerd. Nooit eerder heeft zich een gelegenheid waarbij de regering grote hoeveelheden” (aan geld) “van het publiek kan stelen voorgedaan door het vrees in te boezemen.”
En het is dit waar het nu net om gaat: door de volken der wereld (want de klimaatopwarming hoax beperkt zich niet slechts tot de Verenigde Staten), vrees aan te jagen vanwege een dreiging die niet eens bestaat, kan men die op deze wijze “ontlasten” van grote sommen aan geld.

Donald Trump: Klimaatverandering een “Leugen.”
Trump heeft meegedeeld dat nadat hij eenmaal als president zal zijn geïnstalleerd, hij de Verenigde Staten terug zal trekken uit al de verdragen die door de tijd heen tijdens klimaatconferenties zijn gesloten. Hij vertelde nl. dat de klimaatverandering een “leugen” is. Nu wordt er beweerd dat hij ook vertelde dat de klimaatverandering een samenzwering van de Chinese overheid zou zijn, maar later werd weer ontkend dat hij dit zou hebben gezegd. Hoe het ook zij, Trump is vastbesloten ervoor te zorgen dat de VS zich uit de klimaatdebatten terug zal trekken. En dit is zeer waarschijnlijk weer een reden voor George Soros (die zoals al aangegeven, een van de grootste financiers van Al Gore’s An Inconvenient Truth was), om protestdemonstraties in de verschillende Amerikaanse steden op touw te zetten.

Uit alles wat we hierboven hebben beschreven, kan slechts worden geconcludeerd dat al het gepraat over de globale dreiging van een opwarming van de wereld door vermeende “experts” slecht een kolossale Groene Zwendel is! En die is slechts bedoeld om de mensheid nog vérder te knechten door die allerlei milieu- en klimaatwetten op te leggen waarbij weer veel geld van onze kant aan besteed moet worden.

https://tinthor.org/2016/12/04/klimaat-hoax-het-tijdperk-der-groene-zwendelaars-klimatologische-bedriegers/

Lees ook:
Klimaat Verwarring: Hoe Global Warming Hysterie leidt tot slechte wetenschap, Falende Politici en misleidend beleid dat de allerarmste treft. Door Roy Spencer.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/#

Hete Rode Leugens: Hoe Global Warming ‘Alarmisten’ gebruik maken van Bedreigingen, Fraude en Deceptie om je gedesinformeerd te houden.Door Christopher C. Horner.
http://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2017/01/het-mag-hardop-gezegd-worden-de-aarde-wordt-groener-2956188W/

Advertenties