Dodelijke EU-dictatuur

 • Duitsland en andere noordelijke landen (dus ook Nederland) moeten meer betalen en niet zo zeuren over begrotingsdiscipline.

 • Er moeten Europese belastingen en Europese staatsleningen komen.

 • Europese defensieaankopen (ook betaald uit Europese staatsleningen).

 • Europese garantstellingen voor bankspaarders én een Europese minister van Financiën.

 • De eurozone moet een eigen parlement krijgen om al die extra geldstromen van een “democratisch” fiat te voorzien.

 • Schengen-verdrag (open grenzen) moet gehandhaafd blijven.

  Dit laatste betekent voor ons: 

  • De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de EU: ruim 4,7 miljard euro. Dat is zo’n 275 euro per Nederlander.

  • – Minder bewegingsvrijheid op terreinen waarvoor in Europa gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Zo mag de Nederlandse regering bijvoorbeeld slechts in beperkte mate het financieringstekort laten oplopen om de economie te stimuleren.

Advertenties