NEDERLAND WIL MEER DIVERSITEIT!

Meer Diversiteit is niet alleen schadelijk maar zelfs dodelijk voor een land!
De consequenties van massa-emigratie uit de islamitische, ongeciviliseerde wereld zijn desastreus voor land én volk!

Als conflicterende culturen met ieder een eigen gedragscode en eigen, sterk onderscheiden, opvattingen over wat goed gedrag is, samen in één land zitten opgesloten, loopt het meestal slecht af.
Dit staat in een onderzoek van Robert Putnam (Harvard), ‘Diversity and Community in the Twenty-first Century’. Een analyse van de paper staat bv. in ‘We Are Doomed’ van John Derbyshire, in 2009.

En niet alleen het cultuurverschil is een groot probleem. Bij een groep migranten met een sterk afwijkende, religieus onderbouwde gedragscode is er dus veel wrijving met de ontvangende maatschappij te verwachten. Door toelating van zo’n groep migranten verslechtert het toelatende land.
Het is een ernstig en immoreel verzuim van media en politiek om te verzwijgen hoe de beroepsgelovigen die de migranten met zich mee hebben gevoerd, bijvoorbeeld oordelen over het zedelijk niveau van de ontvangende bevolking.
Er schuilt een tegenstrijdigheid in het wegpoetsen en minimaliseren van de verschillen: als de cultuur van de migranten op een overbrugbare afstand staat van die van het ontvangende land.

Er zijn namelijk handelingen en gebruiken die binnen de ene groep veel prestige en aanzien verschaffen, en die in de andere groep als ziek, beestachtig en misdadig worden beschouwd.
http://hoeiboei.blogspot.nl/2013/08/diversiteit-is-schadelijk.html

Nederland puilt al uit door de miljoenen immigranten uit de Arabische- en nu de Afrikaanse continenten, en nóg wil men meer ‘diversiteit’!
Hoe ongelooflijk dom en suïcidaal moet je zijn om je eigen volk hieraan op te offeren?