Europa als hoeder van de gehele mensheid!

Rijke landen doen niets aan de opvang van oorlogsslachtoffers uit hun buurlanden!

Ondersteunen is niet hetzelfde als opvangen

Omringende landen als veilige havens
Voor oorlogsvluchtelingen gold het principe van een veilige haven totdat de oorlog was geëindigd. De omringende landen van het oorlogsgebied werden in de regel als veilige havens beschouwd.

Het is in de eerste plaats de plicht van de omringende oorlogslanden om oorlogsontheemden op te vangen. Het is ook de plicht van de internationale gemeenschap om het lijden en de miserabele toestand in de vluchtelingenkampen te verlichten door financiële en materiële hulp.

Europa als hoeder van de gehele mensheid
Volgens de ongeschreven traditie werpen de Europese rechtsordes zich op als hoeder van de mensheid, die de totale verantwoordelijkheid wil nemen voor alle ellendige toestanden in de wereld. Daardoor hebben Saoedi-Arabië, China, Rusland, Iran, Qatar, Columbia, Chili, Brazilië, India enzovoort geen last van Syrische oorlogsontheemden of andere oorlogsontheemden.
Het is niet inhumaan om te bepleiten dat oorlogsontheemden in hun eigen regio worden opgevangen.

RP: Het massaal binnenhalen van oorlogslachtoffers in onze landen in plaats van deze (materieel/financieel) in hun eigen land te ondersteunen is dus pure domheid, want zoals de auteur schreef: “het gebruik van asielrecht als verkapte vorm van emigratie voor oorlogsontheemden is een politieke fout met desastreuze gevolgen.”

Afshin Ellian
Elsevier

Advertenties