Asielzoekers die geweigerd worden vanwege oorlogsmisdaden blijven gewoon in Nederland!

Geweigerde asielzoekers vast in juridisch niemandsland.

Jihadisten in Nederland

RP: Dit wisten wij al lang!  Ik heb dit al eerder gepubliceerd lees dit: https://eunmask.wordpress.com/2016/02/29/nederland-veilige-haven-voor-syrische-oorlogsmisdadigers-en-dijkhoff-doet-niks/

De meeste asielzoekers die een verblijfsvergunning is geweigerd omdat zij in eigen land oorlogsmisdaden pleegden, blijven gewoon in Nederland. Dat zeggen ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de documentaire Het Kaf en het Koren (zie hier de uitzending)

De overheid kampt met het probleem dat bijvoorbeeld een Syriër die martelde onder het bewind van Assad of meevocht met IS, volgens internationaal recht niet kan worden uitgezet naar zijn thuisland omdat daar nog steeds een oorlog gaande is. Omdat die persoon vervolgens ook geen verblijfsvergunning krijgt, ontstaat een juridisch niemandsland waarin tegen de vreemdeling wordt gezegd dat die het land uit eigen beweging moet verlaten, maar dat niet kan worden afgedwongen.

Een Syriër die in 2012 voor het leger van president Assad was gestationeerd op een basis bij de stad Homs, die toen werd platgebombardeerd, zegt in de film met droge ogen tegen de IND dat hij in die tijd alleen kanonnen heeft gepoetst en niets heeft gemerkt van aanslagen. ‘Hoe kon ik weten dat het oorlog was?’. Ook hij krijgt uiteindelijk een verblijfsvergunning.
Verkeerde keuzes
Staatssecretaris Dijkhoff zegt in een reactie op de film dat niet alle oorlogsmisdadigers die nog in Nederland verblijven ook een bedreiging vormen voor de veiligheid hier. ‘Daar moet je onderscheid in maken.’ Een IS-aanhanger zou in Europa nog een aanslag kunnen willen plegen, maar er zitten volgens Dijkhoff ook genoeg mensen bij die ‘in hun tijd verkeerde keuzes maakten’, door bijvoorbeeld een cruciale rol te vervullen in een gewelddadig regime, maar die nu niet meer gevaarlijk zijn.

Volkskrant

Lees ook:  http://oud.puntuit.nl/nieuws/binnenland/syrische_oorlogsmisdadigers_in_nederland_1_865421