Tien redenen waarom wij nooit lid van de EU hadden moeten worden!

Dit is een vraag die ik mij tot mijn dood zal afvragen:

Waarom heeft Niemand NEE tegen de EU-dictatuur gezegd?

Tien redenen waarom wij nooit lid van de EU hadden moeten worden!

1. De Europese Unie is een machtsconcentratie waarin de rol van de burger nog kleiner is dan op nationaal niveau. Binnen de EU is niet het Europese Parlement de baas. Wetten komen tot stand op initiatief van de Europese Commissie, die dit voorlegt aan de Raad van (vak)ministers die samen met het Europese Parlement hierover tot overeenstemming moeten komen.

2. De rijke elite profiteert van machtsconcentraties, in 1 dag verloren de rijken meer dan 100 miljard na de Brexit.

3. Meer dan 50 jaar van EEG en EU heeft de burger weinig goeds opgeleverd: meer armoede, werkloosheid.
Een op de vier Europeanen leeft in armoede.

4. Binnen de EU bepalen de grootste landen het beleid samen met de multinationals. Het vrijhandelsverdrag TTIP wordt in het geheim door de Europese Commissie en de VS bekokstoofd. Lees alle info over TTIP.

5. De EU is doorgeschoten want de Europese samenwerking gaat veel te ver terwijl het ook op een minder vergaande manier mogelijk is. Kijk naar Noorwegen, Zwitserland die met andere Europese landen nauw samenwerken door middel van verdragen.

6. De invoering van de Euro is een voorbeeld dat de EU steeds dictatorialer wordt (zie Griekenland)

7. Het ambtenaren apparaat van de EU dat pendelt tussen Brussel en Straatsburg verslindt miljarden.

8. De EU is ontstaan in 2005 tegen de wil van de Nederlandse en Franse bevolking die in referenda hebben aangegeven tegen te zijn.

9. De lidstaten leveren steeds meer onafhankelijkheid in, steeds meer wordt geregeld in Brussel. De Europese wetgeving beslaat meer dan 100.000 pagina’s.

10. De EU staat heel ver bij de burger vandaan. Zo weet bijvoorbeeld bijna niemand dat de EU geleid wordt door 4 presidenten. Dat is de president van de Europese Raad Tusk, president van het Europese Parlement Schulz, tijdelijk voorzitter Rutte en President Juncker van de Europese Commissie.

De EU is een Statenunie die de euro heeft ingevoerd om de volkssoevereiniteit te breken, die bewust veel immigranten opneemt en een multicultuur nastreeft om de volkshomogeniteit te ondergraven en een nieuw Europees volk te scheppen, die een ‘Brave New World’-dictatuur realiseert om nationalistisch gedreven opstanden in de kiem te smoren en die imperialistisch is om groot en sterk genoeg te zijn om met de andere supermachten op het wereldtoneel te concurreren.

In veel opzichten is de huidige postmoderne wereld weer een terugkeer naar de middeleeuwse wereld. Zoals de moderniteit bovenal wordt gekenmerkt door de vorming van natiestaten, zo wordt de postmoderniteit in hoge mate gekenmerkt door de afbraak van die natiestaten. Het ‘Europese project’ van de Europese Unie (EU) wil een voorbeeld voor de rest van de wereld zijn in hoe landsgrenzen kunnen worden geëlimineerd om zo een (natie-overstijgende) vreedzame unie van Staten te realiseren. De verhouding met de middeleeuwen/moderniteit is – zoals het woord ‘postmodernisme’ al suggereert – echter dubbelzinnig en complex. Ik zal dat laten zien en daarbij ook hoe de EU een fascistische dictatuur van een nieuwe adel in Europa realiseert en de Europese bevolking bovendien tegen haar wil in een zinloze oorlog stort.

Lees hier : http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/09/waarom-de-eu-het-grootste-europese.html