Migratiedeskundige luidt de noodklok: ‘Nederland overleeft een nieuwe migratiegolf niet!’

RP: Dit is de nieuwste vorm van Zelfvernietiging! Oorlogen zijn niet meer nodig!

Mark Rutte, formateurs, lezen jullie mee?

Als Nederland doorgaat met het huidige migratiebeleid dan zal het binnen niet al te lange tijd afgelopen zijn met allerlei dingen die wij zo vanzelfsprekend vinden in ons mooie land. Dat betoogt migratiedeskundige Jan van de Beek donderdag in het AD, in een interview dat nogal a-typisch is voor de doorgaans politiek correcte krant.

Dat Nederland allerlei problemen ondervindt van grootschalige migratie moge geen geheim zijn. De dreiging van terrorisme is net als in vele andere Europese landen een vanzelfsprekendheid geworden, en vrijwel al onze tradities staan op de tocht doordat men ze zo wil aanpassen dat ze ‘voor niemand aanstootgevend zijn’. Hoe lang kunnen wij nog Koningsdag vieren, is een heel legitieme vraag?

Toch zijn er echter altijd mensen die dat soort maatschappelijke ontwikkelingen niet willen zien, of zeggen dat we ze maar moeten accepteren. Waar zelfs dit soort wegkijkende relativisten niet omheen kunnen zijn de argumenten van migratiedeskundige Jan van de Beek. Hij deed jarenlang onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de gevolgen van migratie voor ons land.
Van de Beek’s conclusie was er namelijk niet één waar links Nederland heel gelukkig van wordt. Het valt simpelweg als volgt samen te vatten: als we zo doorgaan is het binnen de kortste keren gedaan met onze verzorgingsstaat!

Wat op dit moment in de islamitische wereld en Afrika beneden de Sahara gebeurt is een demografische explosie die zijn weerga niet kent. Elke vijfentwintig jaar verdubbelt de bevolking van sub-Sahara Afrika ongeveer. Ga dat maar eens uitrekenen: 1 miljard nu, 2 miljard rond 2040, 4 miljard over dik vijftig jaar. Ze groeien er tegen hun natuurlijke grenzen aan. Dat betekent: hongersnood en meer burgeroorlogen. Tientallen miljoenen Afrikanen willen naar Europa komen.

Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte II is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten: voor opvang, huisvesting, bijstand, ziektekosten, toeslagen, AOW. Voor die mensen betaalt de staat immers tot aan hun dood.

Bron: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/04/migratiedeskundige-luidt-de-noodklok-nederland-overleeft-een-nieuwe-migratiegolf-niet/