GOED PLAN VAN DE PVV: HEF DUBBELE NATIONALITEIT OP!

Door Joost Niemöller

De PVV kondigde vandaag aan te werken aan een voorstel om de dubbele nationaliteit af te schaffen. Een goed plan. En een belangrijk plan. Mensen die in Nederland wonen dienen Nederlands te zijn. Die moeten niet formeel verbonden blijven aan hun landen van herkomst. Migranten moeten kiezen: Hier blijven en Nederlands worden, of terug gaan.

Met migranten die nooit de optie van het ‘tweede land’ boven de markt hadden hangen, is het goed gekomen met de integratie, ook al bleef de begrijpelijke heimwee, zoals bij de Indische Nederlanders, en, in mindere mate, de Surinamers. Wie heen en weer blijft reizen, dubbel stemrecht blijft houden, huizen koopt in het land van herkomst, daar soms een groot deel van het jaar blijft wonen, zal nooit Nederlander worden.

Maar dat is nog niet eens het belangrijkste argument. Ook Marokkanen en Turken met alleen een Nederlandse nationaliteit zullen slecht of niet integreren. En dat zal ook opgaan voor de honderdduizenden Afrikanen die hierheen dreigen te komen.

Het gaat om een principe: Nederlanders dienen Nederlanders te zijn, dat wil zeggen onderworpen aan de Nederlandse wet en aan geen enkele andere. (Daarom dienen Nederlanders ook geen halve EU burgers te worden, onderworpen aan de EU wetten. Maar dat is een andere kwestie.)

Het bezitten van een dubbele nationaliteit wordt vaak gekoppeld aan ‘gelijke rechten.’ Maar het zijn juist ongelijke rechten. Een Duitser moet zijn Duitse nationaliteit opgeven om Nederlander te worden. Een Nederlander kan nooit een dubbele Marokkaans/Nederlandse nationaliteit krijgen. (Uitzonderingen worden alleen gemaakt met ouders met gemengde nationaliteit.)

Er zijn inmiddels meer dan 1,3 miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit.

De Nederlandse overheid voert een slap en onbegrijpelijk beleid op dit punt.
Je hebt alleen recht op de Nederlandse nationaliteit als je geen dubbele nationaliteit hebt.

Iedere Nederlander dient dat principe te onderschrijven. Wie toch een dubbele nationaliteit heeft, verliest automatisch de Nederlandse nationaliteit. Wegens overtreding van de wet.
Ik snap werkelijk niet wat daar juridisch zo ingewikkeld aan is.

Doen we het niet dan heeft binnenkort de helft van de bevolking in dit land een dubbele nationaliteit.
Allemaal mensen die hier min of meer toevallig wonen en die van twee walletjes eten. Ja, daar hebben we een goede Nederlandse uitdrukking voor.

Advertenties