Belgian Top Intellectual Destroys Islam!

This Belgian top intellectual completely destroys Islam and exposes Angela Merkel and Islam apologists like Tariq Ramadan.

Deze Belgische top intellectueel vernietigt het Mohammedanisme en ontmaskert Angela Merkel en de Islam-apologeten, zoals Tariq Ramadan.

RP: Helaas zitten er in het Europese (Islamofiele) Etablissement alleen hersenlozen!

Advertenties