Mainstream media bestempelt internet als “Haatverspreider”

Mainstream media – Wie betaalt, bepaalt!

De ‘mainstream nieuwsmedia’ zijn niets minder dan een verlengstuk van de huidige machthebbers. Ze dienen, als je kijkt naar wat ze wel maar vooral ook naar wat ze niet rapporteren, de belangen van de elite / heersende klasse en niet die van het volk. Ze dienen als perceptiemanagers van de massa.
Dat doen ze onder meer door de heersende klasse zelf, de mechanismen die deze elite gebruikt, en de overlegclubjes waar ze elkaar ontmoeten, continu buiten het nieuws te houden.

Objectieve informatievoorziening is ondanks wat veel mensen denken, en sommige mainstream media zelf claimen, niet het hoofddoel van nieuwsmedia. Zeker als geld verdienen direct in conflict staat met de waarheid laat de praktijk zien dat er door de mainstream media stelselmatig voor geld inplaats van voor de waarheid wordt gekozen.

De Nederlandse ‘mainstream media’ wordt dan ook net als veel ‘mainstream media’ wereldwijd grotendeels gecontroleerd / sterk beïnvloed door de (internationale) bankenelite, de corporatocracy en overheden, juist omdat die een boel geld te besteden hebben. Dit gebeurt via verschillende paden.

Dit is de reden waarom de MSM het nieuws op internet (o.a. de vele realistische blogs) probeert te demoniseren door de berichten als ‘haatzaaiende Hoax-berichten’ te bestempelen, terwijl ZIJ degenen zijn die dit aan de lopende band doen! Ik heb nieuws voor jullie: “De Waarheid is NIET te koop!”

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken!

http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WO10stKLRdh

Advertenties