In 2060 is de hele wereld geïslamiseerd!

NIEUW DEMOGRAFISCH RAPPORT: WERELDWIJD KANTELPUNT MOSLIMS NADERT

De demografische ontwikkelingen zijn de beste voorspeller van de ontwikkelingen in de wereld. Die wijzen op een explosieve toename van het aantal moslims en een afnemende groei van het aantal christenen. Het aantal ‘niet-religieuzen’ zal sterk teruglopen.

Gisteren verscheen er een zeer gedetailleerd demografisch rapport over van het invloedrijke Amerikaanse onderzoeksbureau PEW.

Op wereldschaal zullen gezien de relatief jonge leeftijd van moslims en hun hoge vruchtbaarheid er tussen 2030 en 2035 iets meer baby’s geboren worden onder moslims (225 miljoen) dan onder christenen (224 miljoen), maar het totale aantal christenen zal dan nog steeds hoger liggen. Het verschil tussen hogere geboortecijfers van moslims ten opzichte van christenen in de wereld zal in de periode 2055 tot 2060 zijn toegenomen tot zes miljoen.

Heel anders is het demografisch verloop voor wat onderzoeksbureau PEW de ‘niet aangeslotenen’ noemt. Dit zijn deels atheïsten, deels mensen die wel religieus zijn, maar niet binnen organisatorisch verband, deels agnosten. Die maken nu 16% uit van de wereldbevolking. Maar in de periode 2010-2015 kwam slechts 10% van het totaal aantal baby’s ter wereld bij deze ‘niet aangeslotenen.’ Deze groep is dus sterk dalend.

Dit is vooral terug te voeren op de babyboom in Zwart Afrika. Ik kom daar later op terug.

De moslimbevolking in Europa zal, alleen al zonder de immigratie, tussen 2010 en 2050 toenemen met 63 %! Van 43 miljoen tot 71 miljoen. Na 2075 zal het aantal moslims het aantal christenen in de wereld overtreffen. Deze ontwikkeling zal vooral tot stand komen door de bevolkingsexplosie in Afrika.

RP: maar  al vóór die tijd zullen de moslims overheersen, omdat hier geen rekening is gehouden met het groeiende aantal terroristische aanslagen op alle Christenen!

Lees hier het hele artikel:

http://joostniemoller.nl/2017/04/nieuw-demografisch-rapport-wereldwijd-kantelpunt-moslims-nadert/

Advertenties