West-Europa moet luisteren naar Orbán en Oost-Europa

Oost-Europese landen brengen alternatieve agenda

De regeermethoden van Orbán en zijn Midden- en Oost-Europese geestverwanten zijn deels een reactie op de voorgaande twee decennia waarin deze in deze landen nogal kunstmatig liberale, westerse opvattingen werden geintroduceerd. Uit de wens om lid te worden van de Europese Unie zeiden de heren en dames in het voormalige oostblok ‘ja en amen’ tegen de eisen uit het westen.

Maar die liberale, westerse opvattingen waren nooit de hunne en bevallen hen steeds minder. De ex-Sovjetstaten brengen als volwaardige EU-leden inmiddels een alternatieve agenda naar Brussel. Die agenda is deels onsmakelijk, zoals het monddood maken van oppositie. Maar op die agenda staan ook op nuttige punten. CDA-leider Sybrand van Haersma Buma nam het terecht op voor Orbán toen die de Hongaarse en tevens EU-grens afsloot met hekken tegen grootschalige immigratie. Maar de meeste EVP-‘ers schreeuwden in eerste instantie moord en brand toen Orban de EU-afspraken van grensbewaking uitvoerde. Zij vinden de belangen van potentiele immigranten belangrijker dan die van Europeanen.

De protestants-christelijke Orbán en de andere Oost-Europese leiders snappen daar niets van. Zij vinden Europa een christelijk continent dat dreigt ten onder te gaan door islamistische immigratie. Ook willen zij dat Europa zich militair verenigt tegen de Russische dreiging en dat de Balkanlanden EU-leden moeten worden om daar oorlog te voorkomen.

Orbán, The only European leader with brains!

West-Europa moet luisteren
Maar in plaats van Orbán en andere Oost-Europeanen daarvoor de openlijk credits te geven krijgen ze vooral kritiek. Dat ze de Europese waarden, wat die ook zijn, niet hooghouden, xenofoob zijn omdat ze multiculturalisme afwijzen en alleen uit zijn op subsidies uit West-Europa. Met deze kritiek proberen westelingen Orbán in diskrediet te brengen om maar niet te hoeven ingaan op zijn inhoudelijke agenda.

Orbán wijst westerse leiders er met zijn agenda op dat zij de afgelopen decennia grote fouten hebben gemaakt door laconiek te zijn over grootschalige islamitische immigratie. Dat doet pijn bij westerse leiders want als ze opschuiven in Orban’s richting gaat hun hele multicultureel wereldbeeld naar de knoppen.

Elsevier

Advertenties