Dreigingsniveau in Nederland: kans op aanslag reëel!

Jihadisten in den Haag

De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4, op een schaal van 5. Dat blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV.

De grootste dreiging komt nog steeds uit jihadistische hoek. Hierbij is sprake van diverse actoren, van terroristische organisaties tot eenlingen, die zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen. Ook terugkeerders uit Syrië en Irak zijn een potentieel risico voor de nationale veiligheid. Ook de afgelopen periode is Europa getroffen door aanslagen. De jihadistische dreiging werd bevestigd door de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn op 19 december. Op 22 maart pleegde een vermoedelijk door ISIS geïnspireerde man een aanslag bij het parlement in Londen.

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van een aanslag in Nederland.
Maar wat in de ons omringende landen gebeurt, kan ook in Nederland gebeuren.

Tot 1 april 2017 zijn er vanuit Nederland 280 personen vertrokken naar Syrië en Irak. Het aantal terugkeerders staat op ongeveer 50. Zo’n 45 jihadisten zijn gesneuveld, vooral op het slagveld of bij bombardementen.

https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/dreigingsniveau-in-nederland-kans-op-aanslag-reeel

Nederlandse Syriëgangers, zijn teruggekeerde tijdbommen
Het wordt steeds erger: de overheid zegt dat het er alles aan doet om potentiële jihadgangers in de gaten te houden en vast te zetten, maar helaas blijkt de aanpak lang niet effectief genoeg. Het Algemeen Dagblad bericht namelijk dat Nederlandse extremisten die zijn afgereisd naar Syrië of Irak, onmiddellijk lid zijn geworden van terroristische organisaties (ISIS is natuurlijk favoriet) die hele volkeren uitmoorden en onderdrukken.

Sterker nog, eind vorig jaar berichtte EenVandaag dat teruggekeerde jihadisten niet werden gearresteerd, maar actief werden geholpen door de autoriteiten. Zo kregen ze hulp bij het vinden van huisvesting en begeleiding om ‘te reïntegreren’. De overheid hoopt(e?) er op deze manier voor te zorgen dat de extremisten in kwestie niet ‘verder zouden radicaliseren.’