Laaggeletterden kosten Nederland 1 miljard euro per jaar!

Laaggeletterdheid is een kostenpost. Uit onderzoek dat Stichting Lezen & Schrijven liet uitvoeren, blijkt dat laaggeletterdheid de overheid elk jaar 1 miljard euro kost.!

Een lagere productiviteit van de laaggeletterden die werken en het mislopen van belastinginkomsten drukken het zwaarst op de begroting. Ook hebben laaggeletterden meer zorg nodig en doen ze vaker een beroep op de sociale zekerheid.

Voor de laaggeletterden zelf zijn de gevolgen vaak het grootst. Uit eerder onderzoek blijkt dat laaggeletterden gemiddeld zes jaar korter leven. De ziektekosten voor laaggeletterden zijn vaak veel hoger, ook hebben ze minder kansen op de arbeidsmarkt.

2,5 miljoen laaggeletterden
Vier jaar geleden werden de kosten in een vergelijkbaar onderzoek nog geschat op de helft. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd. Eerder werd uitgegaan van 1,3 miljoen. Dit heeft mede te maken met andere onderzoekscriteria. Zo is in het nieuwe onderzoek ook rekenvaardigheid meegenomen.

(RP: ik denk dat de weldenkenden onder ons wel begrijpen dat dit de oorzaak is van de enorme immigranten-invasie uit niet-westerse (derdewereld) landen. Je kunt in onderstaande tabel wel zien hoe het gesteld is met de IQ in dit soort landen)

Stichting Lezen & Schrijven wil hierin verandering brengen. ‘We moeten de overheid bewegen om meer te investeren in cursussen. Ook moet op scholen taalvaardigheid vaker worden getest. Hier ligt een taak voor het nieuwe kabinet.’

Vorige maand bracht Stichting Lezen & Schrijven een rapport uit over taalachterstanden bij scholieren. Daaruit bleek dat één op de tien kinderen die het basisonderwijs afronden, te kampen heeft met een taalachterstand.

Elsvier

Advertenties