DE VERGETEN AFTREKBARE KOSTEN!

De meeste Nederlandse burgers vergeten DIT bij hun aangiftebiljet te vermelden!

BELASTINGBETALERS BETALEN NATUURLIJK WEL VOOR VLUCHTELINGEN!

2015
Merkel zei dat de belastingbetaler niet de rekening voor vluchtelingen gaat betalen. Dat was deels naar aanleiding van geruchten over een Europese solidariteitsbelasting. Dat die er niet komt, zal best kunnen kloppen. Maar dat de belastingbetaler niet betaalt, is natuurlijk KUL. Vluchtelingen worden opgevangen met gemeenschapsgeld, ze krijgen huizen die door de gemeenschap worden betaald en – zeker in het begin – krijgen ze uitkeringen die door de gemeenschap zijn betaald. En voor zover wij weten heeft Merkel geen geldboom in haar tuin staan, dus dat geld komt van de belastingbetaler. Het zou wel kunnen dat de belastingbetaler niets gaat merken van de kosten vluchtelingenopvang, in de zin dat ze meer belasting moeten betalen. Maar ze kunnen we het wel op een andere manier merken. Bijvoorbeeld dat ze geen belastingverlaging krijgen, terwijl dat bij een goed draaiende economie in theorie wel zou kunnen. Of dat er met hun belastinggeld geen nieuwe brug wordt gebouwd, maar een asielzoekerscentrum. Dat is nu immers nodig om de stroom vluchtelingen op te vangen. Of je dat wil, daar kun je over discussiëren, maar vertel de burgers nou gewoon een eerlijk verhaal.

Deze mensen zijn er nu, moeten opgevangen worden, en dat gaat onze economie voorlopig weinig opleveren. Het enige wat we nu zeker weten is dat het ons in eerste instantie vooral geld zal kosten. Dat is geen economisme, maar gewoon zoals het is. Dat gaf minster Kamp gisteren ook toe (en nee, daarmee legitimeert hij op geen enkele wijze het gooien van brandbommen op een AZC). De druk op de onderkant van de samenleving neemt toe wat betreft concurrentie om woningen, banen, uitkeringen en andere (niet onuitputtelijke) ondersteuning van de verzorgingsstaat zoals borstvergrotingen. Dat moet je niet sugarcoaten, maar gewoon benoemen hoe het is. Dan kun je desondanks nog steeds vinden dat we deze mensen moeten helpen omdat dat onze morele verplichting is als een van de rijkste landen ter wereld. Tegelijkertijd moet je een open en eerlijk debat kunnen voeren over hoe we dat precies moeten doen. En of daar grenzen aan zijn. En hoe we omgaan met de culturele, religieuze en andere conflicten die nieuwe groepen met zich meebrengen. En waarom in godsnaam de opvang aldaar niet beter geregeld wordt (nog steeds mist er $2,5 miljard aan funding). Lees vooral wat Paul Scheffer erover te zeggen heeft: hier en hier, en dit verhaal.
http://daskapital.nl/2015/10/belastingbetalers_betalen_natu.html

Vluchtelingen kosten de belastingbetaler bakken met geld

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/bassiehof_face_it_vluchtelinge.html

WAT KOST 1 VLUCHTELING IN 2015
Iedereen met een rekenmachine kan uitrekenen dat een gemiddelde asielzoeker de belastingbetaler in 2015 36.000 euro per jaar kostte.
https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/8385-asielzoeker-kost-nederland-36-000-euro-per-asielzoeker-per-jaar-wilders-stop-met-deze-waanzin.html

Nog dit jaar nemen de zorgkosten toe tot bijna 130 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele dan vorig jaar, toen de totale zorgkosten nog 70 miljoen euro waren.
https://vimeo.com/142495994https://fd.nl/ondernemen/1118613/flink-meer-kosten-voor-asielopvang

http://www.zorgverzekering.org/zorgverzekering-2017/zorgkosten-asielzoekers-stijgen-aanzienlijk/

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/zorgkosten-asielzoekers-130-miljoen

http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/05/tot-10-000-euro-asielzoekers-krijgen-shoptegoed-voor-nieuwe-woning-309925/

BIJSTAND

De komst van asielzoekers zorgt voor een stijging van het aantal bijstandsontvangers. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal met 18.000 toegenomen tot 459.000 ten opzichte van de eerste drie maanden van 2015. Ruim 10.000 van de nieuwe uitkeringsgerechtigden is geboren in Syrië, meldt het CBS.

Vooral vluchtelingen stromen bijstand in.
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar met 18.000 toegenomen tot 467.000, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag weten. Deze groei is geheel te verklaren door een toestroom van mensen met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’. Sinds 2014 zit de groei van de bijstand vooral in deze categorie.
Het CBS heeft vastgesteld dat het ‘voor een aanzienlijk deel’ gaat om mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. Na het verkrijgen van zo’n vergunning kunnen zij een beroep op de bijstand doen. In 2016 ging het vooral om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea.
Van de Syriërs die sinds 2013 een verblijfsvergunning hebben zit driekwart nu in de bijstand.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/05/waarom-asielzoekers-naar-nederland-komen-allemaal-aan-de-bijstand/

Nederland luilekkerland: Driekwart van de Syrische asielzoekers in Nederland krijgt een bijstandsuitkering

INBURGERINGSKOSTEN
STUDIEKOSTEN ASIELZOEKERS 2017: ONG. 1 MILJARD PER JAAR PER VLUCHTELING:

https://eunmask.wordpress.com/2017/04/06/laaggeletterden-kosten-nederland-1-miljard-euro-per-jaar/

Het kabinet doet niet eens een poging om tot een schatting van de kosten te komen. Eerder kwam het Centraal Planbureau wel met cijfers. Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost en alleen al dit jaar bijna 13 miljard euro zal kosten! Maar de Nederlandse kiezer mag van het kabinet blijkbaar niet weten wat de massa-immigratie kost.

Nederlanders hebben er recht op te weten wat de massa-immigratie kost en welke besparingen kunnen worden bereikt wanneer die immigratie zal worden beperkt!
Nu het kabinet weigert om de vraag wat de massa-immigratie ons kost te beantwoorden start de PVV zelf een onderzoek. Heel Nederland is daarom welkom om mee te denken. Wat moeten we allemaal meetellen? Welke posten zijn we vergeten? Hoeveel kost de massa-immigratie ons?
https://www.watkostdemassaimmigratie.nl/index.php/2-ongecategoriseerd/1-wat-kost-de-massa-immigratie-ons

Vergeet ook niet de kosten van gezinshereniging, vertrekpremies en de kosten van hun vakanties naar hun land van herkomst!

Heeft ook U al die jaren vanaf 2014 dit vergeten te vermelden? U kunt dit alsnog met terugwerkende kracht opeisen!