Integriteitstest voor Kamerleden n.a.v. de ongeldigheid van hun ambtseed.

Dit wisten we niet!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?

Dit, omdat de Grondwet met art. 120 het recht in de rechtsstaat uitsluit voor burgers die een procedure aanspannen tegen de overheid, bank, verzekeraar of grote multinational. Vonnissen, arresten en uitspraken van rechtscolleges op elk niveau zijn niet toetsbaar aan de grondwet, waardoor een Kamerlid geen geldige eed/belofte kan afleggen op die grondwet, om als ‘vertegenwoordiger’ van het volk in het parlement te kunnen optreden. De ervaring leert ook dat een dergelijke aanklacht tegen het machtscentrum van de politiek nooit een gerede kans maakt om in een openbare en journalistieke discussie aan de orde te kunnen komen. Toch is dit een uitgelezen kans om de democratie een dienst te bewijzen en de zwendel die in de rechtspraak op hoog niveau dagelijkse praktijk blijkt te zijn met bewijzen daarvan, dat elk nu zittende Kamerlid als pretendent volksvertegenwoordiger zal moeten erkennen dat een dergelijke uitholling van de rechtsstaat onaanvaardbaar is. Zie het onacceptabele feit van een ontbrekend grondwettelijk Hof in Nederland.

De Tweede Kamer ging 14 oktober 2004 akkoord met de grondwetswijziging m.b.t. Art. 120. In december 2004 accepteerde ook de 1e Kamer die grondwetswijziging. Femke Halsema van Groenlinks komt de eer toe dit voorstel te hebben ingediend en dit door de twee parlementaire kamers heeft gekregen. Zie daarvoor de brief van ing. A.M.L. van Rooij op pagina 24. Geen enkele volksvertegenwoordiger kan het zich permitteren (ook de dwarsliggers van de VVD niet) om die wijziging door te voeren en de rechtszekerheid voor de burger eindelijk veilig te stellen, die deze node ontbeert. Ing. A.M.L van Rooij is door de redactie van de Sociale Databank Nederland verzocht een korte video-instructie aan te leveren om die ook bij Omroep Salto in het programma “De Stem van de Straat” aan het publiek kenbaar te maken. Er gloort een sprankje hoop voor de slachtoffers van het verworden rechtssysteem.

Alle Kamerleden, al dan niet grondwettelijk beëdigd zullen dit bericht ontvangen.
Niet alleen van de SDN maar van velen die lijden onder de willekeur en corruptie.
http://www.sdnl.nl/mailinglijst-parlement-2017.htm

Rob Brockhus (redacteur SDNL)

www.sdnl.nl

Mailinglijst