Extra geld uitgeven gaat de ministeries makkelijker af dan bezuinigen

De Menukaart van een beetje bezuinigen en veel uitgeven.

De uitgaven stijgen de komende kabinetsperiode met 13 procent naar 84 miljard

Extra geld uitgeven gaat de ministeries makkelijker af dan bezuinigen. Als het nieuwe kabinet alle suggesties van de intensiveringslijst ter harte zou nemen, kampt Nederland aan het eind van de komende kabinetsperiode met een tekort van circa 10 procent op de begroting en volgen Brusselse strafmaatregelen.

Nu het economisch herstel definitief is, besloot Financiën deze keer voor de formatietafel ook een lijst toe te voegen met suggesties voor extra uitgaven. Het ministerie kwam tot 223 ideeën om méér geld uit te geven en 538 voorstellen die gunstig zijn voor de schatkist (RP. en ongunstig voor de burger!)

Die voorstellen gaan alle kanten op. Er zit geen beleid achter en een rode draad ontbreekt evenzeer. Ze zijn ook tegengesteld. Zo staat het afschaffen van de landmacht – wat een bezuiniging betekent van 850 miljoen – tegenover het voldoen aan de NAVO-norm voor defensie-uitgaven, een extra uitgave van 6,8 miljard per jaar.

Volgt de volgende regering alleen de bezuinigingslijst, dan baart Nederland internationaal opzien met een begrotingsoverschot van ruim 7 procent. Opgeteld komen de voorstellen voor extra uitgaven uit op bijna 100 miljard euro, terwijl voor een slordige 50 miljard bezuinigingsvoorstellen worden gedaan.

Eigen risico
Een heet hangijzer in de campagne, het eigen risico in de ziektekostenverzekering. Nu moet de patiënt eerst 385 euro betalen voor de verzekering ziekenhuisbezoek vergoedt. In de planning loopt dat stapsgewijs op naar 450 euro in 2021.

Lees hier de beslissingen van het Nederlandse dictatoriale Regiem;

Volkskrant

Advertenties