Burger profiteert te weinig van economisch herstel!

Overheid profiteert van herstel, burger niet!

De economie groeit veel harder dan in de Miljoenennota werd verondersteld. Maar volgend jaar dreigt een terugval als een nieuw kabinet niet ingrijpt, zo blijkt uit nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau.

Het regent goed nieuws over de Nederlandse economie. De economie groeit, de export stijgt en de werkloosheid daalt. Maar op een belangrijk punt – hun portemonnee – is er voor werkende Nederlanders weinig reden tot juichen. De koopkracht, die harde klappen kreeg tijdens de diepe economische crisis van de voorbije jaren, lift de komende jaren nauwelijks mee met het economisch herstel.

Elsevier

RP: Zowel het kabinet als de linkse media proberen dit beleid als ‘rooskleurig’ te beschrijven, maar ze vergeten hierbij te vermelden dat dit niet voor de “gewone” burgers geldt!

Succesvol begrotingsbeleid? Niet voor de burger!
De pers was vol lof omdat het kabinet erin geslaagd is een begrotingsoverschot te bereiken. Een mooi resultaat, vindt ook David Hollanders, maar wat heeft de Nederlandse burger eraan als het kabinetsbeleid jarenlang nauwelijks tot loonstijgingen en groei heeft geleid en het kabinet ook niets doet om de economie te stimuleren?

Het economisch beleid van het kabinet Rutte-2 wordt door menig journalist geprezen. De Volkskrant kwalificeerde het als ‘een mooie eindlijst’ en een ‘prestatie van formaat’. Een parlementair journalist stelde onlangs in Tv-programma Pauw dat het kabinet Nederland door de crisis heeft geholpen. Dat zou mooi zijn — als het zo was.

De journalisten baseren hun lof op het (geprognosticeerde) begrotingsoverschot. Dat is inderdaad het succescriterium van het kabinet zelf, dat in de Miljoenennota 2013 onomwonden noteerde: ‘Het verbeteren van de overheidsfinanciën is een prioriteit van het kabinet.’ Het is ook het succescriterium van de door EMU-regeringsleiders vastgestelde en door de Europese Commissie uitgevoerde fiscale pacten. Het is het succescriterium van de crediteuren van de staat. En het is kennelijk het succescriterium van de Volkskrant.

Schuldeisers van de Nederlandse staat, EMU-regeringsleiders, EC-ambtenaren, Nederlandse kabinetsleden en menig journalist kunnen tevreden zijn over het begrotingsoverschot. De Miljoenennota 2014 preludeerde hier reeds op. Daarin werd gesteld dat Nederland van het vertrouwen van beleggers ‘profiteert,’ maar dat ‘het sentiment op financiële markten kan veranderen’ indien (in de ogen van beleggers) de kredietwaardigheid van de staat afneemt. De kredietwaardigheid nam niet af. Het sentiment veranderde niet. En dus profiteert Nederland — voor zover Nederland gelijk gesteld kan worden aan de kredietwaardigheid van de staat.
Daarbij dienen twee zaken te worden vermeld. Ten eerste heeft het begrotingsoverschot niet geleid tot economische groei. De groei in de periode 2009-2015 bedroeg in Nederland 1,3 procent, tegenover 14,2 procent in de periode 2002-2008.

Tegelijkertijd is een begrotingstekort en een (daardoor stijgende) staatsschuld onwenselijk. Het resulteert in overheidsbetalingen aan crediteuren in plaats van aan burgers. De staat moet niet van beleggers lenen, maar moet ze belasten, ook en vooral omdat de belasting die door kapitaal wordt opgebracht al jarenlang daalt. Verder dienen de lonen niet te worden ‘gematigd’ — de term die Nederlanders gebruiken als ze het hebben over loondalingen ten opzichte van de productiviteit noemen. Lonen dienen met de productiviteit te stijgen.

De periode 2009-2015 wordt gekenmerkt door deflatie en stagnatie,
Overheidsuitgaven hoeven niet met schuld gefinancierd te worden, maar kunnen ook gefinancierd worden door inkomstenverhoging.

RP: Momenteel kunnen ook meer dan 330.000 mensen hun basispremie niet meer betalen. Dit aantal neemt voortdurend toe! Mensen met een minimum inkomen zijn dus de klos van het huidige beleid. Dit geeft een sterke indicatie van de onhoudbaarheid aan van het huidige systeem. Ervan uitgaand dat naast de basispremie ook het eigen risico niet betaald wordt, is dit een kostenpost van circa een half miljard euro.

ftm.nl

RP: Niemand spreekt hier over de allergrootste schulden-veroorzaker, de EU. Ik kan hier wel een boekwerk  over schrijven, maar ik denk dat het klikken op onderstaande link alles duidelijk maakt!

http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Advertenties