De rot zit diep!

Rutte heeft niet het populisme verslagen, maar de grote staatsdragende partijen zijn steeds kopieën van de PVV geworden

En nóg valt het kwartje niet. De kolossale afstraffing van kabinet-Rutte 2 door de kiezers is géén kwestie van slechte communicatie. Het is de ontgoocheling van grote groepen burgers over de belabberde situatie waarin zij terechtgekomen zijn.

In werkelijkheid heeft Rutte niet het populisme verslagen, maar zijn de grote staatsdragende partijen van Nederland alleen maar steeds volmaaktere kopieën van de PVV geworden en is Wilders via de band van VVD en CDA dus wel degelijk de grote winnaar van deze verkiezingen.
Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem hebben de schade van 135 miljard euro die het redden van banken de schatkist heeft toegebracht zes jaar lang meedogenloos afgewenteld op de burger. Dat heeft geleid tot een geleefde economische realiteit die voor veel burgers niet rijmt met de zonnige macro-cijfers.

Het suggereert een beeld van de Nederlandse kiezer als iemand die economisch welvarend genoeg is om zich weinig gelegen te hoeven laten liggen aan sociaal-economische verdelingskwesties en die zich politiek vooral laat leiden door de al dan niet veranderende samenstelling van de Nederlandse populatie, en dan in het bijzonder door de stijging van het aantal inwoners met een islamitische achtergrond. Vanwege de vermeende onverenigbaarheid van de onderliggende waarden van deze religie met de funderende waarden van Nederland zou diezelfde burger zich in toenemende mate in zijn identiteit bedreigd voelen. En die bedreigingen zouden zich dan vooral op cultureel vlak manifesteren (Zwarte Piet, Kerstmis, ontkenning van de holocaust, vrouwenonderdrukking).

RP: Het volk merkt wel degelijk de grote economische terugval, als gevolg van het dictatoriale EU- en -immigratie beleid !

door: Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

https://www.groene.nl/artikel/de-rot-zit-diep

RP: En wéér wordt het volk belazerd! De VVD-belofte ‘Lastenverlichting’ ís nooit een bezuiniging geweest, maar gewoon een ‘Verschuiving van de Kosten’ Het wordt altijd ergens anders vandaan gehaald! Dit soort politieke “damspelletjes” wordt al decennia lang gespeeld en nu dus ook weer!!