COLLECTIEVE AANGIFTE TEGEN: CORDON SANITAIRE PVV (MELDT U GRATIS AAN!)

Beste Nederlanders,

De Nationale Bond voor Overheidszaken heeft geconstateerd dat de Fair-Play beginsel van de Nederlandse democratie ernstig is ondermijnd, door het plegen van een Cordon Sanitaire op een democratisch gekozen partij (PVV). Hiermee zijn de kiezers onder dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleid met list & bedrog om een andere stemkeuze te moeten maken. Wij hebben al verklaringen van kiezers die beweren hun stemgedrag te hebben aangepast vanwege het Cordon Sanitaire. De peilingen zijn overduidelijk nadelig uitgevallen voor de PVV na het uitroepen van het Cordon Sanitaire.

De VVD is de laatste 5 jaar uitgeroepen tot de politieke partij met de meeste integriteitsovertredingen. De afgelopen jaren zijn er vele doofpotten door de VVD gecreëerd en zijn er zelfs sinds 2008 al 21 VVD-ers gerechtelijk veroordeeld. “Vreemd genoeg” wordt de VVD vanwege zijn onbetrouwbaarheid niet uitgesloten door andere politieke partijen en kiezers? Het Ministerie van Veiligheid & Justitie valt onder de verantwoording van de VVD en héél toevallig is er tijdens de flyercampagne een veiligheidslek geconstateerd bij de beveiligers van Geert Wilders, waardoor hij als “meest bedreigde man van Nederland” beroofd werd van zijn laatste stukje beperkte vrijheid om een eerlijke campagne te kunnen voeren. De VVD is zelfs bereid om de grootste politieke rel uit de Nederlandse geschiedenis met Turkije te creëren, om hun machten te kunnen behouden, met M. Rutte als zogenaamde “redder” en “krachtige leider”.

Het kan bijna geen toeval zijn dat de PVV in de 2 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een veiligheidslek en de Turkije rel hebben plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt.

Zie valse strategie Rutte/VVD: http://nos.nl/artikel/2163385-populistische-revolutie-bleef-uit-strategie-rutte-gamechanger.html

De VVD heeft in samenwerking met NPO2 bewust – tot na de verkiezingen – een zwaar beladen documentaire uitgesteld over terugkerende loslopende jihadisten, waaruit blijkt, dat de Nederlandse burgers ernstig gevaar lopen; zo wordt de kiezers belangrijke informatie onthouden tijdens de verkiezingen en hierdoor bewust in gevaar gebracht. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/als-de-omroep-een-zwaar-beladen-film-tot-na-de-verkiezingen-uitstelt-6642623-a1545579

Alle KvK ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van het Nederlandse democratiestelsel, dienen de democratie te respecteren en na te leven. Het plegen van een Cordon Sanitaire, is namelijk verboden in een democratisch stelsel en zo dienen de verkiezingen 2017 dus ongeldig verklaard te worden wegens dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten, artikel 1 v/d Grondwet bepaalt zelfs dat allen die zich in Nederland bevinden, gelijke rechten dienen te krijgen!

Nu het kabinet demissionair is, zal de Nationale Bond voor Overheidszaken 30 maart a.s. een collectieve aangifte indienen tegen de politieke partijen Democraten ’66, Volkspartij voor Vrijheid & Democratie en Christen-Democratisch Appél vanwege naamsmisleiding. Wanneer een bedrijf of vereniging zich inschrijft bij de KvK mag de bedrijf- & verenigingsnaam niet misleidend zijn. VVD, CDA en D’66 negeren democratische referendum uitslagen, weigeren een eerlijke democratische volksraadpleging (Nexit en het negeren van het  Ukraïne-referendum) te bieden aan het volk en sluiten andere democratisch gekozen partijen uit, voor hun eigen machtsbelang.

Tevens zal de Nationale Bond voor Overheidszaken een collectieve aangifte indienen tegen H. Spekman/L. Asscher (PVDA), M. Rutte/H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), J. Klaver (GroenLinks) en S. Buma (CDA), vanwege het Cordon Sanitaire en het plegen van een aantal strafbare feiten.

Door het uitsluiten van minimaal 1,5 miljoen ongeruste burgers, wordt de grootste vorm van discriminatie gepleegd! Nederlandse burgers die zich oprecht zorgen maken over de zorg, ouderenopvang, veiligheid, behoudt van de Nederlandse cultuur. Deze Nederlandse burgers worden met smaad en laster valselijk beschuldigd en gebrandmerkt als ‘verkeerde populisten & racisten’.

DAAROM WILLEN  WIJ MET ZOVEEL MOGELIJK BURGERS AANGIFTE DOEN, DUS MELD U S.V.P. GRATIS AAN!!! Zodat we als collectief het schandalige ondemocratische wanbeleid en illegale kartelvorming van de afgelopen verkiezingen volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten.

* LEES AANGIFTEMODEL & MELD U AAN VOOR DE COLLECTIEVE AANGIFTE! (KLIK HIER)  Stuur dit ondertekend naar de De Nationale Bond voor Overheidszaken. 

Email: klantenservice@bondoverheidszaken.nl

Een boodschap aan diegene die op de VVD steunde/stemde, het is namelijk bij wet verboden om een criminele organisatie te ondersteunen (stemmen, financieren) of bij aan te sluiten (lidmaatschap)!

* Verdiep u maar eens goed in de schandelijst van de VVD? (KLIK HIER)

Tot slot! De gevestigde partijenkartel kan wel met een Cordon Sanitaire de burgers zijn stemrecht ontnemen en democratisch gekozen politieke partijen uitsluiten… Maar de jaren van maatschappelijke onvrede zal daar niet mee verdwijnen en wij vrezen dat de maatschappelijke onvrede hierdoor alleen maar zal verergeren.

PS. TEKEN S.V.P. OOK DE PETITIE: WIJ WILLEN EEN DIGITALE (HER)STEMMING? (KLIK HIER)

Met vriendelijke groet,

Nationale Bond voor Overheidszaken