STEMFRAUDE!

De Tweede Kamerverkiezingen 2017 exitpoll

Op 15 maart was het verkiezingsdag en mochten we stemmen voor de Tweede Kamer. EM Onderzoek heeft op deze dag een exitpoll gehouden, omdat we benieuwd waren op welke partij u had gestemd. Gedurende de dag hebben we updates verzorgd en hebben we via met name Twitter en Facebook aandacht gevraagd voor deze exitpoll.
Nu de Tweede Kamerverkiezingen voorbij zijn, is de exitpoll vanzelfsprekend uit de lucht. Het is niet meer mogelijk om aan ons door te geven op welke partij u gestemd heeft. De tussenstanden staan vanzelfsprekend wel nog op deze webpagina.

Het waarom achter deze exitpoll
De dag begon nog rustig wat betreft de animo om aan deze exitpoll deel te nemen. Dat geeft de eerste tussenstand die verderop deze pagina nog te bekijken valt ook duidelijk aan. Want met 130 deelnemers om 13 uur ’s middags was dit alles behalve een betrouwbaar verhaal. Twee uur later waren er meer dan 200 deelnemers, wat al veel beter is natuurlijk, maar was al iets anders begonnen. En dat valt op sociale media vervolgens niet meer te stoppen.

Op sociale media kan iets namelijk volstrekt een eigen leven gaan leiden en dat is ook precies wat hier gebeurd is. En laat dat nu precies de achterliggende reden zijn geweest om deze exitpoll te houden. Het is voor EM Onderzoek eerst en vooral een experiment geweest dat de basis zal vormen voor een goed en gedegen artikel over de combinatie social media en onderzoek. En we kunnen enkel concluderen dat het experiment zeer geslaagd is.

Alle gegevens die we gisteren verzameld hebben, alle content die we gedeeld hebben en alle gevolgen ervan zullen we gebruiken om zo helder en duidelijk mogelijk uiteen te gaan zetten wat de kracht is van social media en wat de gevaren zijn van social media wanneer het ingezet wordt bij onderzoek. Het is namelijk een combinatie die goed kan werken, maar die ook zaken behoorlijk in het honderd kan laten lopen. En deze exitpoll heeft dat haarfijn aangetoond.
Binnenkort volgt daarom een artikel van EM Onderzoek waarin al deze bevindingen opgenomen zullen worden. En laat dat nu echt de achterliggende reden zijn geweest om gisteren ook een exitpoll uit te voeren. Inzicht, duidelijkheid en voldoende materiaal om er een goed verhaal over te kunnen publiceren.
Tussenstand exitpoll, 15 maart 2017, 20:00 uur

Dit is de vierde en laatste stand van de exitpoll die EM Onderzoek heeft uitgevoerd. De stembussen gaan bijna dicht en daarna begint het grote karwei van stemmen tellen. En een ding is zeker, de werkelijkheid zal echt anders zijn dan deze laatste exitpoll. Als er namelijk iets duidelijk is geworden ten tijde van het uitvoeren van deze poll dan is het wel de unieke werking van social media. Eerst maar eens de laatste stand laten zien.

EXITPOLL4

Dit onderzoek rondom de Tweede Kamerverkiezingen heeft namelijk een aantal zeer interessante inzichten opgeleverd. Welke inzichten dat zijn, dat houden we nu nog even voor ons. Op korte termijn zullen we al die inzichten en opmerkelijke zaken bundelen in een goed verhaal. Een goed verhaal dat wat ons betreft wel verteld moet worden, omdat het een aantal zaken rondom het uitvoeren van onderzoek in een ander daglicht plaatst.

Dan nog even de laatste stand van zaken zelf, met een monsterlijk grote voorsprong van de PVV. Een absolute meerderheid. Gaat de PVV die halen. Nee, daar rekenen we eigenlijk niet op. Dan zou er een verschil zitten van een zeteltje of 50 tussen peilingen en uitslag. Wel laat het duidelijk zien dat aanhangers van de PVV alles behalve bang zijn om voor hun voorkeur uit te komen, in tegenstelling tot bij eerdere verkiezingen. We zouden kortom best wel eens verrast kunnen worden met een uitslag die een grotere PVV zal laten zien dan de peilingen deden vermoeden. We zullen zien…

Tussenstand exitpoll, 15 maart 2017, 17:00 uur
Zo, de derde tussenstand is een feit. En direct valt op dat de PVV van Geert Wilders een enorme vlucht heeft genomen. Zou deze exitpoll een representatief karakter hebben, dan wordt de PVV met vlag en wimpel de grootste partij van Nederland en zouden we onomwonden kunnen spreken van een aardverschuiving in de Nederlandse politiek.

EXITPOLL3

Deze exitpoll is gebaseerd op 407 deelnemers. Dat zijn er bijna tweemaal zo veel als twee uur geleden. Een stijging waar we natuurlijk trots op zijn. Wat opvalt wanneer gekeken wordt naar de personen die eerdere social media berichten over deze exitpoll delen, met name op Twitter, dan valt op dat hier aardig wat mensen bij zitten die de PVV een warm hart toedragen. Ze zijn dus zeer actief en zijn ook met recht blij wanneer een exitpoll positieve geluiden laat zien over een goede uitslag. Dit zorgt zonder twijfel voor een positievere weergave van het aantal zetels dan de werkelijkheid uiteindelijk zal laten zien. Willen we daarmee zeggen dat het aantal zetels straks mee zal vallen, of juist tegen? Dat zal de tijd leren. Wie weet is het toch echt die eerste indicatie dat we afstevenen op een zeer verrassende uitslag. Wordt vervolgd…
Tussenstand exitpoll, 15 maart 2017, 15:00 uur
Dit is een tweede tussenstand van de exitpoll die EM Onderzoek uitvoert in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. De tussenstand is gebaseerd op het totaal aantal deelnames aan de exitpoll tot 15 uur vanmiddag. Op dat moment hadden 220 mensen deelgenomen. Ook nu geven de getallen het aantal zetels weer dat deze partijen zouden behalen in de Tweede Kamer.

EXITPOLL2

Er blijkt aardig wat te kunnen gebeuren in twee uurtjes tijd. Daar waar om 13 uur nog een drietal partijen was dat min of meer evenveel stemmen had gekregen, zien we nu dat de PVV toch wel met kop en schouders boven de andere partijen uit is gaan steken. De VVD volgt op gepaste afstand als nummer twee en D66 en GroenLinks vechten samen uit wie de derde partij van Nederland wordt.

Hierbij tekenen we nogmaals aan dat deze cijfers niet representatief zijn. De steekproef is te klein, namelijk 220 personen, en de exitpoll wordt enkel en alleen via social media aangeboden. Het mag bekend zijn dat deze platforms geen representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking.

Is dit dan volslagen nutteloos. Nee, in tegendeel. Wel zijn we van mening dat sommige cijfers erg uit verhouding zijn. Uit andere gegevens blijkt bijvoorbeeld wel dat Forum voor Democratie de kiesdrempel gaat halen, maar de partij zal niet op deze 13 zetels uit gaan komen. Ook blijkt een van de koplopers in de peilingen, het CDA, in deze exitpoll te verschrompelen tot een piepkleine partij in de Tweede Kamer. De realiteit zal echt anders uitwijzen als alle stemmen geteld zijn. Deze exitpoll kan daarmee vooral gezien worden als een leuke afspiegeling van stemgerechtigden die actief zijn op social media en via die kanalen de verkiezingen volgen.

Tussenstand exitpoll, 15 maart 2017, 13:00 uur
Dit is een eerste update van de exitpoll, gebaseerd op het totaal aantal deelnemers van 13 uur. De teller stond op dat moment op 130 deelnemers, wat uiteraard een leuk aantal is, maar verre van voldoende is om ook echt keiharde uitspraken over te doen. De getallen in de grafiek geven het aantal zetels aan dat de partijen zouden behalen in de Tweede Kamer.

EXITPOLL1

Het eerste dat namelijk opvalt, is het grote aantal zetels voor Forum voor Democratie. De uiteindelijke uitslag zal zonder twijfel een ander aantal zetels laten zien. Wel zou het een kleine indicatie kunnen zijn dat de partij voldoende stemmen weet te bemachtigen om met een of meer mensen in de Tweede Kamer terecht te komen, wat al een grote prestatie is.

Verder blijkt uit deze eerste tussenstand dat er een strijd om de macht plaats gaat vinden tussen de partijen waar dit van werd verwacht, namelijk VVD, PVV, D66 en GroenLinks. Hier zou volgens de peilingen het CDA ook toe behoren, maar dat is in deze eerste tussenstand nog niet zichtbaar.

Beide opvallende zaken geven EM Onderzoek voldoende handvatten om met een gerust hart te zeggen dat deze tussenstand een leuk beeld geeft van hoe divers er gestemd wordt door gebruikers van social media die vandaag actief via deze kanalen de verkiezingen volgen. Harde conclusies moeten er allerminst aan worden verbonden.
Deelgenomen? Deel dan onze exit poll op Social Media
Natuurlijk hopen we dat veel mensen hun uitgebrachte stem aan EM Onderzoek door willen geven. En hopelijk kunt u daar een steentje aan bijdragen. Deel deze exitpoll daarom op social media, zodat nog veel meer mensen kunnen laten weten op wie ze gestemd hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

BOVENSTAAND HET KEIHARDE BEWIJS VAN FRAUDE!

https://www.emonderzoek.nl/exitpoll-tk2017/

https://iloeta.wordpress.com/2017/03/17/nieuws-van-de-dag-mark-rutte-mogelijk-winnaar-door-fraude-hertelling-nodig-pvv/

Ook is gebleken dat er met de telling is gesjoemeld! o.a. dit: 

fraude.stem  stemfraude

RP: HADDEN JULLIE ANDERS VERWACHT?