NEDERLAND HEEFT HAAR DOODSVONNIS GETEKEND!

DOODSVONNIS

NA DE VERKIEZINGEN. MET PRUTTELEND MOTORBLOK NEDERLAND NOG VERDER DE MODDER IN?

De VVD wil geen verandering van het immigratiebeleid. Alles blijft via de EU lopen. In principe wil de VVD meer opvang in de ‘eigen regio’, maar stelt daarover geen harde eisen. Het wordt soft geformuleerd in woorden als deze:

Wij willen controle krijgen over de migratiestromen. Met adequate opvang in de regio maken we asielaanvragen in Europa overbodig voor mensen van buiten Europa. Met die aanvragen willen we dan ook stoppen. Wel kunnen we in extreme situaties inspringen door vluchtelingen uit te nodigen om zich in Europa te vestigen. Zo houden we regie op de instroom.

Ook de integratie (wat is dat?) wordt door de VVD boterzacht geformuleerd met de bekende open deuren. Het enige concrete puntje is het in principe al ingevoerde boerkaverbod:

Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en waarden. In onze samenleving vinden wij het van belang dat we elkaar open tegemoet treden. Een boerka of een bivakmuts verhindert dat. Het geeft mensen een gevoel van onveiligheid als ze niet weten wie ze tegenover zich hebben. In de openbare ruimte staat het belang van veiligheid en elkaar open tegemoet treden voorop. Daarom willen wij een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

Een concreet (en goed) punt is ook het indammen van de geldstromen en het tegenhouden van haatimams.

Onze kernwaarden mogen niet onder druk komen te staan door aanvallen vanuit islamitischextremistische hoek. Daarom willen we haatpredikers van binnen en buiten de Europese Unie weren uit Nederland. Een zwarte lijst kan daaraan bijdragen. Ook willen we dubieuze buitenlandse financieringsstromen naar religieuze instellingen in Nederland aanpakken. Datzelfde geldt voor dergelijke stromen naar andere organisaties die haaks staan op de fundamentele vrijheden in Nederland. Inwoners van ons land moeten zich altijd veilig kunnen onttrekken aan hun (geloofs-) gemeenschap. De overheid zorgt ervoor dat ook afvalligen beschermd worden tegen bedreiging en indoctrinatie van (religieuze) groepen.
De VVD wil dat de EU meer gaat doen aan de bewaking van de buitengrenzen, maar laat dat verder aan de EU over. Er worden alleen wensen neergelegd, geen eisen!

De VVD wil een sterke, maar vooralsnog beperkte EU, die belangrijke taken uit handen neemt van Nederland, zoals immigratie en daarmee de Nederlandse soevereiniteit ondergraaft.
De VVD wil EU landen bestraffen die zich niet onder het mal van Brussel willen scharen. Hoe ze dat aan willen pakken, vertelt de VVD niet, want, zoals bekend kunnen landen niet uit de EU worden gezet en kunnen ze alle sancties naast zich neerleggen. Het is dus een strenge toon zonder inhoud:

De VVD wil beperkte bilaterale afspraken met Groot Brittannië. Alleen op het gebied van terreurbestrijding, dus niet economisch. Dat laatste mag ook helemaal niet volgens de regels van de EU. De altijd zo pragmatisch klinkende VVD (‘handel eerst’) schiet zich hier met haar afhankelijkheid van de EU dus behoorlijk in de voet. Want economische verdragen tussen de EU en GB zullen niet per definitie in het voordeel van Nederland zijn. De EU is in naam een economische eenheid met dezelfde belangen, in werkelijkheid natuurlijk niet.

Over de illegale immigratie is het CDA net zo vaag als de VVD, en komen er dus geen veranderingen. Het CDA staat in werkelijkheid voor een multiculturele samenleving! Het CDA is net als de VVD pro-EU en formuleert dat ook op ongeveer dezelfde wijze

Dan de derde partij in het te verwachten ‘motorblok.’ D66
– Meer multicultuur!
Zij willen diversiteit niet alleen toestaan maar zij willen diversiteit omarmen,
– Meer globalisering.
– Natuurlijk zijn zij net als de VVD pro-EU en formuleert dat ook op ongeveer dezelfde wijze

15 maart was een zwarte dag. Meer kan ik er niet van maken. De ondergang van Nederland zal met dit verwachte kabinet weer dichterbij komen.

door: Joost Niemöller

Lees hier het uitgebreide artikel:
http://joostniemoller.nl/2017/03/verkiezingen-pruttelend-motorblok-nederland-nog-modder/