De kwaadheid van het volk!

Een boek over de kwaadheid van het volk en de hypocrisie van onze huidige regeringen en hun linkse aanhangers!

Miljoenen Nederlanders zijn kwaad. Door de massamigratie veranderde de samenstelling van de bevolking, een proces waarvan het einde nog lang niet in zicht is. De meerderheid van de Nederlanders – zo blijkt uit onderzoek – ervaart dat als een negatieve ontwikkeling. Mensen zien hun cultuur verdwijnen en maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Over de als opgelegd ervaren multicultuur, en de komst van de islam, woedt een hevige maatschappelijke discussie. Steeds meer Nederlanders voelen zich aangetrokken door de PVV van Geert Wilders. Die kiezers komen uit alle lagen van de bevolking. Door welke ervaringen is hun mening gevormd? Om zicht te krijgen op wat hen beweegt voerde Joost Niemöller uitgebreide persoonlijke gesprekken met 31 boze Nederlanders: jong, oud, man, vrouw, hoog- en laag opgeleid, hetero, homo, vanuit het hele land.

Schopenhauer was van mening dat men pas gek was als men zijn geheugen had verloren. Men kan van Wilders niet zeggen dat hij zijn geheugen kwijt is als het om de islam gaat. Dit geheugenverlies is echter wel goed merkbaar in het politiek correcte discoursh, dat maar al te makkelijk voorbij gaat aan de vele pogingen van de islam in het verleden om de westerse beschaving te veroveren.

Wetenschappelijke bewijzen voor de aanname dat de islam wel degelijk een verborgen agenda heeft, zijn er echter genoeg. Maar zelfs een onderzoek als dat van Machteld Zee wordt als islamofoob terzijde geschoven. Deze hardnekkige ontkenning van de feiten lijkt op de hybris van Oedipus.
We verklaren iemand als Wilders voor gek, precies zoals Oedipus Tiresias de ziener voor gek verklaarde. Maar in werkelijkheid zijn wij het die gek zijn, omdat we aan amnesie lijden als het om de islam gaat.

Joost Niemöller