Geert Wilders heeft Indische wortels!

wilders.jong

Geert Wilders die als jonge kunstschilder op de affiches van Art Amsterdam prijkt.

PERSBERICHT
Geert Wilders stamt van moederskant af van een Nederlands-Indisch voorgeslacht, zo blijkt uit genealogisch onderzoek. Volgens dr. Lizzy van Leeuwen, specialist in Nederlands postkoloniale geschiedenis, heeft Wilders’ Indische familiegeschiedenis grote invloed op zijn politieke ideologie. ‘Meer dan wat ook is Wilders te plaatsen als een pur sang postkoloniale revanchist, geobsedeerd als hij is door het terugdraaien van naoorlogse geopolitieke demografische veranderingen en het rechtzetten van historische fouten.’

2 september 2009
Van Leeuwen vond in het Nationaal Archief het dossier van Johan Ording, de grootvader van Wilders. Ording was adjunct-directeur financieel toezicht in Oost-Java, waar hij trouwde met Johanna Meijer, afkomstig uit een bekende joods-Indische familie. In 1934 werd hij ontslagen wegens ‘ernstig wangedrag’ en werd zijn terugkeer naar Nederlands-Indië – hij was op verlof in Nederland – niet vergoed. Ook kreeg hij geen pensioen, waardoor het gezin in grote financiële moeilijkheden kwam. Het kan niet anders, aldus Van Leeuwen, of deze wrange gebeurtenissen hebben diepe sporen achtergelaten in de familie.

Over de familieachtergrond van Geert Wilders is weinig bekend, niet in de laatste plaats omdat hij daar zelf terughoudend over is en soms zelfs de feiten verdraait. Lizzy van Leeuwen betoogt deze week in De Groene Amsterdammer dat Wilders’ politieke grondslag deels is gelegen in zijn Indische achtergrond. ‘Het haar van Wilders is een politiek symptoom dat ten onrechte niet serieus wordt genomen.’

Lizzy van Leeuwen schreef onder meer Ons Indisch erfgoed: Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit (Bert Bakker 2008), waarin zij aantoonde dat identiteitsvervreemding en gevoelens van displacedness niet ongebruikelijk zijn binnen de Indische gemeenschap. Ze gaan, volgens haar, ook voor Wilders op. Ook constateert zij ‘dat Wilders op veel punten bijval vindt in de eerste generatie Indische Nederlanders – van totok- (blank) maar vooral van Indo- (gemengde) kant.’

https://www.groene.nl/artikel/geert-wilders-heeft-indische-wortels