Visieloos, Politiek en Kabinet

ongeschikt1

Geen enkele politicus heeft visie die ons verder brengt. Tijdens diverse debatten heb ik nog geen enkele politicus iets zinnigs over de toekomst en de weg die daar naar toe leidt horen vertellen.

Daarom een visie die wij al in 1964 van een leraar hoorden.
Die man had meer kennis in huis en visie dan 150 Kamerleden anno 2017.

Deel 1:

Visieloos, Politiek en Kabinet .
De discussie dat mensen in de bijstand “te werk gesteld moeten worden” getuigt van een visieloze bestuurscultuur. Dat mensen in de bijstand zitten is voornamelijk het gevolg van het feit dat de politiek verzuimd heeft banen te behouden of te scheppen!

We schrijven 1964 waarin mijn leraar een visie geeft hoe Nederland er in 2000 uitziet.

In een van zijn wijze lessen gaf hij een visie, en dan spreken we dus over 1964, die er als volgt uit zag.
In de jaren 2000 of later zal nog maar een derde van de beroepsbevolking werkzaam zijn. Door de dan ontstane automatisering zal dus twee derde van de bevolking thuis zitten.
Daar waar in 1938 de schepen nog handmatig gelost werden, door 50 personen die de zakken van 75 kilo of meer over de loopplank het schip uit droegen, daar zal in de jaren 2000 of later geen mankracht meer nodig zijn, maar geautomatiseerde machines.
Een grote kraan zal het schip binnen enkele uren van zijn lading ontdoen. Ik spreek nog steeds over het jaar 1964. Over visie gesproken.

Zijn visie was dat de thuiszittende mensen verder geschoold moesten worden om na een paar jaar de werkende mensen af te lossen. Zodat die dan weer thuis wat zaken op orde kunnen stellen om vervolgens weer te gaan studeren om slimmer te worden. Bedrijfsgericht of mensgericht, dat was dan nog een vraagteken. Maar zeer zeker bijscholen en kennis vergaren om later weer een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

We schrijven nu 2014 en ik moet constateren dat de politiek de laatste veertig jaar de boot volledig gemist heeft. Men heeft volledig gefaald om de Nederlandse maatschappij om te vormen naar een moderne maatschappij die voorbereid is op haar toekomst.

De politiek heeft gemeend dat men haar eigen falen kan compenseren door de poorten wagenwijd open te zetten voor arbeidsmigranten. Hierdoor verschuift men het probleem naar een later tijdstip en neemt bewust een risico het probleem nooit op te lossen, zoals nu ook blijkt.

De maatschappij zal omgevormd moeten worden tot een dynamische samenleving waarin het individu de ruimte krijgt zich te ontplooien. Een klein deel zal de kost moeten verdienen voor die ander die studeert en zich als mens maar ook inzake economie verder ontwikkelt. Na verloop van tijd zal die groep die de kost voor ons verdient, afgelost kunnen worden door die groep die zich weer voorbereid heeft op een verdere stap in de ontwikkeling.

Ja, we zullen allemaal, ongeacht rang of stand, weer de schoolbanken in moeten om ons als mens maar ook als werknemer verder kwalitatief te verbeteren.

Een visie gehoord en verteld tijdens mijn 5 jarige interne opleiding in een klooster tot missionaris door een geweldige leraar Broeder Gerlach. Iets wat ik me pas vele jaren later realiseerde en besefte. Missionaris ben ik niet geworden, maar Broeder Gerlach heeft onbewust elke dag van mijn leven tot nu toe inzake het vormen van een visie wel positief beïnvloed. Ook hij is later uitgetreden. Een machtig mooi mens, een begenadigd excellent sublieme leraar en autodidact met een heldere visie.

Vooraleerst was daar zijn stelling dat je op je gevoel moest afgaan. Verder dat je niet klakkeloos iets moest aannemen wat je geleerd of verteld werd. Hij was een op en top autodidact en dat heb ik wel van hem volledig overgenomen als een natuurlijk proces van denken.

Zelf onderzoek doen, wetenschap betwijfelen en je realiseren dat je alles van een breed perspectief moet benaderen. Niet van twee, maar van 360 punten/posities van een cirkel de zaak bekijken. Want vanuit twee zijden iets bezien, daardoor kan het gevaar bestaan dat je in de schaduw kijkt van de tegenoverliggende hoek en iets over het hoofd ziet. Loop om een probleem heen en kijk vanuit elke hoek naar dat probleem en neem de tijd het simpel op te lossen. Met de nadruk op simpel, omdat de kern van een probleem vaak heel simpel is.

Kijk ik naar de politiek dan constateer ik dat deze volstrekt in alle geledingen heeft gefaald.
Een D66 die zogenaamd het onderwijs hoog in het vaandel heeft en had staan, heeft geen visie. De zesjescultuur werd omarmd om iedereen maar aan een diploma te helpen.
De grenzen open voor vakmensen is ontstaan omdat men de jeugd niet voldoende scholing gaf. Falen van de politiek, dus.

Het oude vakmanschap van de meubelmaker, schilder en bankwerker werd verruild voor een management functie in hout, verf en staal.
Niet in staat een spijker te slaan, gat te boren of een kwast vast te houden ging een verkeerd opgeleide generatie ons land opbouwen. Die kwalificatie is ook terug te vinden in de Kabinetten van de laatste twintig jaar. Het gevoel voor de praktijk verloren regeert men met volstrekt theoretisch, vaak academisch misvormde kennis en wetenschap.

Verder heb ik de laatste 30 jaar geen enkele vooraanstaande professor, hoogleraar, econoom of welke wetenschapper dan ook, de visie van mijn leraar ooit horen verkondigen.

De Nederlandse burger zal zich moeten realiseren dat er, als we op deze weg verder gaan, een toekomst ontstaat waarin we verder afglijden Terwijl de visie van Broeder Gerlach,
die als je het helder bekijkt, een visie is die duidelijk aangeeft waar het naar toe moet en hoe deze gestalte kan krijgen. Het vakmanschap terug in scholen die weer vakmensen opleiden en waar de middelmaat niet meer de norm is.

Een maatschappij waar de burger na jaren van werk even de tijd krijgt voor het aanhalen van de sociale omgeving en zich verder schoolt voor de toekomst of een nieuwe fase in zijn leven.

Visie is iets wat je hebt. Het blijkt dat de Politiek ze nooit heeft gehad en ook niet in staat is deze te ontwikkelen.

Aan ons burgers ervoor te knokken dat het snel plaatsvindt, die verandering.
Mijn visie voor de toekomst.

Kernkabinet
– Beleid op basis van een bindend referendum
– Instellen van een Algemeen Ziekenfonds
– Pensioen zelf opbouwen
– Opleidingen, voorbereid voor de toekomst.
– Opheffen van 1e en 2e kamer
– De burger bepaalt
– Nederland weer zelfstandig

Deel dit zoveel mogelijk via sociale media zodat veel mensen hier eens over kunnen nadenken.

Op 15 maart heeft u de kans dit via een bindend referendum af te dwingen. Het Forum van Democratie is daartoe de beste partij. Maar aan u de keuze wat u doet.

Sjef Smeets, Boxmeer

http://www.ziekvandepolitiek.nl