Wilders staat op de executielijst waarop ook Charlie Hebdo stond!

Wilders naar Rotterdam voor flyeractie

Waarom kwestie rond Faris K. buitengewoon ernstig is!
Het is niet de eerste keer dat de politie wordt geconfronteerd met een zaak als Faris K. Eerder was er ook al de politiemol Mark K. De interne controle bij de politie schiet ernstig tekort, schrijft Afshin Ellian.

De nationale politie heeft zichzelf in diskrediet gebracht. Opnieuw schond een politieagent de basisregel van integriteit. De landelijke eenheid van de nationale politie is belast met zeer specialistische en grensoverschrijdende vormen van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken. Zij opereert naast de tien veiligheidsregio’s.

De DBB is belast met het bewaken en beveiligen van politici, de rechterlijke macht, bestuurders, het Openbaar Ministerie, het Koninklijk Huis, diplomaten en ook soms opiniemakers of anderen. Een indrukwekkende lijst. NRC Handelsblad berichtte over een DBB-agent die wordt verdacht van het lekken van de geheime informaties naar Marokkaans-Nederlandse criminelen.

Uit NRC Handelsblad blijkt dat Faris K. ook werkzaam was bij het beveiligingsteam van PVV-Kamerlid Geert Wilders. Kennelijk zat hij in de voorverkenning.

Maar het probleem werd steeds groter. De media berichten dat de politie al eerder een vergelijkbaar onderzoek naar Faris K. had verricht. Indertijd werkte hij voor de Utrechtse politie. Hij zou mogelijk politie-informatie doorgespeeld hebben. Tevens zijn er berichten dat zijn broer eerder bij de politie is ontslagen wegens lekken. Ook hiervan moest Wilders kennis nemen via de media. Wat een bizarre toestand! Daardoor zakt bij Wilders het vertrouwen in het systeem van beveiliging.

Faris K. wist en weet veel over de beveiliging van Wilders. Het is te hopen dat hij niet gaat radicaliseren. Hij heeft immers bijzondere kennis van de werkwijze van onze veiligheidsdiensten en ook de DBB bij het beveiligen van bedreigde personen. Het gaat hier niet alleen om Wilders, maar ook om tientallen anderen. Dit is een unieke, betreurenswaardige situatie die in alle andere landen goed zou worden bestudeerd.
Dit is niet de eerste keer dat de politie met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd. Daarbij denk ik aan de politiemol Mark K. Bovendien kwamen een tijdje geleden berichten in de media dat zowel in de DBB als binnen de DSI onrust was. Er waren problemen met de leidinggevenden van deze diensten en de organisatiecultuur. Dat is echt gevaarlijk.

Korpschef Erik Akerboom moet snel werk maken van het professionaliseren en reorganiseren van de nationale politie. Er moet een mechanisme worden gevonden voor effectieve interne controle. Zaken als die van Faris K. en Mark K. laten zien dat die interne controle binnen de politie tekortschiet.

 Uit: Elsevier