REALISTISCHE LEZERSREACTIES (DEEL 31)

Reactions

Reactie op: https://eunmask.wordpress.com/2017/02/23/jesse-feras-klaver-of-thierry-baudet/

Ik heb al vaker gezegd ook op deze site: Nederlandis géén democratie want het volk heeft eigenlijk niets te zeggen. Ja men mag 1* per 4 jaar stemmen en daarna is het mondje dicht. En al helemaal geen democratie omdat je kiest voor een partij met een verkiezingsprogramma, voornemens dus, maar daar je altijd een coalitie moet vormen met 1 of 2 anderen weet je als kiezer nooit wat er voor regeringsprogramma gaat uitkomen.

Bovendien zeggen de gekozenen dat ze voor alles mandaat hebben maar dat is nou juist niet het geval! Het enige mandaat dat men heeft is voor datgene wat in het (partij)verkiezingsprogramma staat en waarover tijdens de verkiezingscampagne is gesproken, gediscussiëerd enz en waar de kiezer zich dus een oordeel over heeft kunnen vormen alvorens te gaan stemmen. Zo is ons lidmaatschap van de EU, de Euro, het EMSen alle andere gehele of gedeetelijke soevereiniteitsoverdrachten en de andere door de EU/EC genomen, besloten en/of opgelegde beslissingen in wezen ongrondwettelijk en illegaal.

Waarom? We weten omdat het allemaal indruist tegen onze eigen Grondwet, tegen het VN Handvest waarin o.a. staat dat over ELKE gehele en/of gedeeltelijke soevereiniteitsoverdracht aan een ander land danwel organisatie en/of instituut (zoals dus de EU) de bevolking gehoord moet worden en instemmen. Nederlandse bevolking heeft nimmer ingestemd met het lidmaatschap van de EU. Sterker nog we hebben zelfs NEE gezegd tijdens het referendum en dus is het lidmaatschap ONGrondwettelijk en illegaal! En daarbij hebben dus de toenmalige bestuurders (het kabinet Balkenende) zonder mandaat gehandeld. Nu weer terug naar dat “mandaat” dat de gekozenen denken te hebben.

Ja men heeft een mandaat, maar dat is beperkt tot wat er in de verkiezingsprogramma’s staat en dus tijdens deverkiezingsprogramma’s ter sprake is geweest. Daar heeft de kiezer zich over kunnen oriënteren en uitspreken en daarover heeft hij/zi jookgestemd. Niets meer noch minder. ALLE niet aan de orde geweest zijnde zaken/onderwerpen/voorvallen enz zijn onderwerp van een volksraadpleging. Dat kan adviserend maar gelang belangrijkheid ook bindend zijn. Het steunen van Griekenland zou als bindend referendum geweest kunnen zijn, evenals het garantiestelsel EMS, begrotingseisen.en het toezicht over het pensioenstelsel, open grenzen, immigratiepolitiek en het akkoord met Turkije en Oekraïne..

door: exmarineman