MIGRATIE HET GEVAARLIJKSTE WAPEN TER WERELD!

Door Victor Leman.

einde-west

Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is de natuurbalans in gevaar gekomen!

Een nieuw soort onconventioneel wapen in handen van moslims: Migratie!. Moslimleiders, zoals de Turkse dictator Erdogan, Koning Salman en koning Mohammed, etc. weten blijkbaar dat er veel betere strategische wapens bestaan om een land te veroveren: “via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke en militaire doeleinden!”

Migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van het buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen en de tegenstander op kosten te jagen.
Voor de Turkse dictator Erdogan is het wezenlijk van belang, dat moslims snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen. Dubbele nationaliteit als middel (dubbel agent) om te stemmen. (RP: en om te infiltreren!)

Moslimleiders willen nog meer moslims op de aarde! Expansie, oorlog en migratie van moslims gaat onverminderd door. De aard van de oorlogsvoering is nu veranderd. De “migranten” verbonden met hun herkomstland zijn de oorlog geworden.
De enorme overbevolking die veroorzaakt is door de politieke ideologie van moslimlanden, is een grote bron voor de burgeroorlogen! De ideologie achter de Islam kent maar een doel: expanderen! De Marokkaanse bevolking expandeert van 17 Miljoen nu naar 46 miljoen (in heel Europa zijn er al ca. 8 Miljoen Marokkanen) en men wil zijn uitstoot zo snel mogelijk kwijt! Als ze eenmaal weg zijn uit hun land, wil niemand ze meer terugnemen! Turkije 80 Miljoen + in Europa ca. 11 miljoen!

Turkije en Marokko willen nog meer moslims exporteren: Marokko 9, Turkije 13 miljoen, zijn al geëxporteerd! Dus via het uitwijzen van zo veel mogelijk mensen willen ze hun politieke positie in het buitenland versterken.

Overbevolking in Moslimlanden; dit komt door de waanzinnige barbaarse politieke ideologie. Voor de expansie van de islam over heel Europa wordt ieder denkbaar middel ingezet. paramilitaire structuren: het scheppen van migratiestromen tijdens een burgeroorlog in een moslimland om de niet-islamitische landen een etnische nadeel te verschaffen, zoals het forceren van massa vluchtelingen of het ontregelen van migranten-verkeer over de weg.

De islam produceert bevolkingsexplosies, maar er is geen genoeg voedsel en de levensmiddelen blijven beperkt. De Islamitische ideologie verhindert om een beter systeem te ontwikkelen. De overbevolking is een vast patroon en als gevolg hiervan ontstaan er enorme conflicten en burgeroorlogen om het gelimiteerde voedsel te delen! Uiteindelijk zien we elke keer verdrijvende massa’s.
Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog groter overschot, heel Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen. De islam produceert een enorm overschot aan hordes jonge mannen die moeten migreren naar andere landen om de islam te verspreiden…!

Dit geboorteoverschot komt hierheen, waardoor Europa straks 1 grote metropool wordt, zonder 1 stukje groen.
De door de islamitische ideologie veroorzaakte overbevolking is de oorzaak van de huidige conflicten en burgeroorlogen. Woestijngebieden hebben beperkte leefgebieden. Er is niet genoeg voedsel voor de expanderende Moslims! Er volgen per direct grote migratiegolven richting het zwakke Europa! Massa-migraties, volksverhuizingen uit deze landen worden alleen steeds groter!

De Koran propageert dat de moslims sneller moeten groeien dan de andere volkeren, alle beperkingen worden met de harde hand bestreden: er worden alle denkbare middelen ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar de expansie van de islamitische bevolking, die uit moet groeien tot een meerderheid! Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking: kindhuwelijken, polygamie, herhaaldelijk “trouwen”met de nicht en neef..!
Aan de hand van Koran worden de kinderen gedwongen tot de mohammedaanse fok-praktijken, met als gevolg dat meisjes elk jaar moesten baren voor de heilige oorlog!

Daaraan lijden veel mensen en wij moeten deze Mohammedaanse praktijken met onze wetten legaliseren, hen hier toelaten en onbeperkt onderhouden!

Georganiseerde hoge migratiegraad gevaarlijk!
De bevolking van Irak, Marokko, Syrie, Turkije, Afghanistan, Somalië, Pakistan, Libie, Soedan, Indonesië, Jemen, Tunesië, Egypte etc. blijft abnormaal groeien. Het aantal moslim migranten blijft sterk toenemen terwijl Nederland overvol is! Helaas is het juist de Nederlandse overheid die de islam daarbij steunt. Enorme faciliteiten maken Nederland als een ultieme broedplaats voor de moslims.

De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door de Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen. Islamitische leiders weten nu dat zij zo op een presenteerblaadje aangeboden krijgen, wat zij in de eeuwen durende aanvalsoorlogen niet konden bereiken.
Moslims fokken door: de huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partijen worden in Europa is een van de belangrijkste bedreigingen.

Moslims die zich als konijnen voortplanten zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want een overbevolking brengt sociale maar ook financiële rampen. Er is echter ook een risicostrategie verbonden aan dit instrument. Een migrantencrisis kan namelijk zodanig uit de hand lopen, dat de uitstroom te groot wordt en deze op haar beurt weer hele regio’s kan destabiliseren. Ze gaan de Europese volkeren verdrukken met hun export van nog meer Moslims naar alle gebieden.
Als die immigratie niet stopt is een burgeroorlog op den duur onvermijdelijk. De islam zal niet geweldloos hervormen. Daar zal een grote, hete oorlog voor nodig zijn.

Er moet daarom een definitief einde gemaakt worden aan deze islamitische stortvloed vanuit alle moslimlanden naar Europa. De tijd dringt!

http://vctleman.wordpress.com

RP: En weten jullie nóg wat ? Dit is slechts het topje van de ijsberg! Het Westerse volk zal net als de Maya’s volkomen worden uitgeroeid en uiteindelijk uitsterven!