Verkiezingen moeten ook over Nederlandse identiteit gaan!

ideologie

Multiculturele Ideologie of Idioterie

De migratiedeskundigen moeten bij de feiten blijven en niet bij hun idealen: zodoende worden we langzamerhand deels een islamitisch land.

Hoewel criminaliteitscijfers dalen, blijven niet-westerse migranten oververtegenwoordigd in de verdachtenstatistieken.’ En dat geldt weer voornamelijk voor de jonge mannen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst.

RP: Ik las een artikel waarin de criminaliteitcijfers van een land laag waren. Slechts 5%  van de bevolking waren moslims. Maar bijna ALLE criminaliteiten werden gepleegd door deze 5%! 

Dit belemmert al op zichzelf hun economische perspectieven. Het wordt nog ernstiger. Volgens het SCP voelen niet-westerse migranten, en vooral hun in Nederland geboren kinderen, onbehagen over de Nederlandse samenleving. (RP: omdat ze hier voor hun criminaliteiten worden bestraft?)

Nederland is nog geen onderdeel van de ummah, dat leidt inderdaad tot grote teleurstelling. En het is ook niet onbegrijpelijk wanneer het SCP rapporteert dat ook veel autochtone Nederlanders onbehagen voelen over Nederland, en ‘in dat onbehagen speelt het thema “integratie en immigratie” een belangrijke rol.’ Vergis u niet, tot hier ging het niet om radicale moslims en salafisten. Die zijn er ook nog.

Wie nu nog beweert dat de massamigratie een noodzakelijk fenomeen is, is niet goed wijs. De rechtsstaat en de mensenrechten lopen gevaar in een samenleving waarin een serieus deel daarvan zijn identificatie bij de ummah zoekt.

Nogmaals, dit rapport toont het faillissement van de multiculturele ideologie. De multiculturele samenleving kan alleen functioneren als Nederland Nederland blijft. En dat kan wanneer de politiek bereid is om immigratie te beperken, het salafisme te verjagen, en het patriottisme, het grondwetpatriottisme te bevorderen.

Afshin Ellian.

Elsevier.

RP: Het is inderdaad meer dan belachelijk dat de Nederlandse verkiezingen hoofdzakelijk draaien om het constante promoten van de immigranten! Onze identiteit moet indiscutabel zijn! Punt Uit!