Populistisch monopoly geld.

monopoly

Geniet u ook zo van de beloftes die de huidige politieke partijen doen?

Als we het verfoeilijke woord populisme, dat altijd aan de PVV wordt toegekend, eens ontleden dan staat in het Nederlandse woordenboek,
-Populisme: het zich bij het gewone volk aansluitend.-

Ik kan het niet anders omschrijven, want de geletterden onder ons hebben het zo in het Prisma woordenboek opgeschreven. Populisme is dat je dus tot het volk, de burger spreekt.
Jarenlang is de PVV veroordeeld als populist. Het was een venijnige benaming en het was de schrik van de politiek.
Maar in verkiezingstijd maken alle politieke partijen zich extreem schuldig aan populisme.

De beloftes die ze straks niet na kunnen komen zijn als volgt:
– De VVD komt met een plan van twee miljard voor de zorg, terwijl ze die zorg de afgelopen periode volledig hebben afgebroken.
– D66 wil er meer geld bij voor het onderwijs, terwijl ze het Kabinet gestemd hebben het om de basisbeurs voor studenten af te schaffen
– PvdA wil meer geld voor toezichthouders, zoals conciërges op scholen op bewakers van de openbare orde, terwijl ze dit Kabinet in het zadel hielden en elke bezuiniging van onder andere politie en justitie steunden.
– Het CDA wil meer inzetten op de economie, terwijl ze jarenlang de rekening bij de ondernemers neerlegden die massaal failliet gingen.

Vandaag ook weer goedgelovige mensen getroffen tijdens het eten van een broodje Bakker Bart. Deze mensen komen  uit Zaandam die bekend staat als een bolwerk van de PvdA.
Men sprak  over de aanstaande verkiezingen en het bleek dat de lieve goede man nog steeds geloofde dat de EU zo geweldig voor ons was. Jaarlijks beurden we meer dan 2200 euro volgens hem. Tja zei ik, weet u dat u garant staat voor 20.000 euro schuld aan de EU. Dat kon de man niet geloven. Nee joh, dat klopt toch niet.

We zijn volgens het Kabinet koploper in de aantrekkende economie, maar het Europees genootschap zegt dat we het slechts presterende land binnen de EU zijn.

Wat is het toch dat mensen zich niet verder verdiepen in de materie en de media en de politiek zo klakkeloos geloven.

Weet waar u op stemt op 15 maart. En daartoe verdiept u zich eens flink en objectief in de materie. Desnoods kijkt u eens in het buitenland in de opinies en feitelijke verslagen hoe ons land er daadwerkelijk voor staat.

Met 1.1 miljoen mensen aan de rand van de afgrond, kun en mag je nooit beweren dat het zo goed gaat. Met 400.000 mensen die hun zorgpremie niet meer kunnen betalen, mag je nooit roepen dat het zo geweldig gaat.

Maar het roeptoeteren door de huidige politieke ramp-regenten is niet anders dan wat de PVV al jarenlang doet.
Al die andere hebben het populisme van de PVV veracht en veroordeeld, maar nu het water aan hun lippen staat, bezondigt men zich er zelf mee of van.

Aan u de keus of u weer op de vazallen van de macht stemt, of op nieuwkomers zoals het Forum van Democratie.

Maak deze ploeg in samenwerking met de PVV zo groot, dat de huidige regenten allemaal in de bijstand kunnen. En als we dan voor het Forum van Democratie hebben gestemd, kunnen we als burgers dat prachtige machtsmiddel gebruiken door voor al die falende politici een gepaste wachtgeldregeling af te dwingen, namelijk 70% van de maximale bijstand.

Dan kunnen we hen eens aan den lijven laten ondervinden wat het is om met amper iets te moeten rondkomen.

Dus op 15 maart, heeft u de kans op een kansarme wachtgeld regeling voor falende Kamerleden.

Sjef Smeets, Boxmeer
http://www.ziekvandepolitiek.nl